text  Lotta Gullers Henry
bild Privat

 

10 NOVEMBER 2018

Alla kan bli entreprenörer

Nyanlända i Sverige kan ha svårt att få jobb. De ska matchas mot de tjänster som redan finns och de behöver lära sig svenska. Men vad händer om man vänder på det, om de nyanlända själva skapar jobb utifrån vad de är bra på?

IKarlskrona och Växjö arbetar Jean-Pierre Candotti med entreprenörskap för asylsökande. Han leder ett program med inriktning på kreativa åtgärder, lokala samarbeten och digitala verktyg. Här lär sig asylsökande svenska och om det svenska samhället.

Jean-Pierres idé att låta nyanländas egen motivation styra deras etablering har blivit en framgångsfaktor.

– Alla kan bli entreprenörer och skapa sig en verksamhet, säger Jean-Pierre. Bara man utgår från det egna intresset, kan identifiera projekt och utveckla sin idé.

citat

Det är viktigt att vi inte arbetar bara för att överleva.

Jean-Pierre berättar om en kvinna som använder sin kreativitet till att sy om kläder som sedan kan säljas vidare. Han har också deltagare som har bestämt sig för att jobba för ett fredligare samhälle och vill lyfta frågor om allas lika värde.

– Det är viktigt att vi inte arbetar bara för att överleva, vi måste göra sådant som gör oss glada också. För det påverkar även vår hälsa och våra relationer till andra.

Bilden ovan: Jean-Pierre Candotti coachar nyanlända att starta eget.

Liknande läsning

tidskriften@folkuniversitetet.se
Folkuniversitetets förbundskansli
Box 26152, 100 41 Stockholm

tidskriften@folkuniversitetet.se
Folkuniversitetets förbundskansli
Box 26152, 100 41 Stockholm