I Göteborg finns en bred majoritet för att testa lärarassistenter. Här är arbetet redan igång.