Cecilia Montgomery
  Hishan Taha

 

10 SEPTEMBER 2020

Återvunnen värdighet genom validering

Med en anvisning från Arbetsförmedlingen kommer skeptiska deltagare till etableringskursen på Södra folkhögskolan i Helsingborg.

Midia Osman Taha är koordinator och lärare. Hon berättar att den typiska deltagaren är arabisktalande med låg utbildningsnivå. Många har aldrig tidigare fått ett papper eller intyg på sin kunskap. Därför är validering av erfarenhet och kunskap något man jobbar aktivt med.

citat

De tror att erfarenhet måste ha inhämtats utanför hemmets gränser för att det ska räknas.

– Det är en process att medvetandegöra deltagarna om sin kunskap. De tror att erfarenhet måste ha inhämtats utanför hemmets gränser för att det ska räknas, säger Midia.

Även om merparten av deltagarna har låg eller ingen utbildning finns några akademiker. Ofta är det äldre män som jobbat länge och haft en viktig roll i sitt hemland, men som har svårt att hitta sin plats i det svenska samhället.

Efter kursens sex månader är det dags för examensfest. Då får deltagarna komma upp på scen och ta emot en personlig mapp med kompetensintyg, validering, studieplan, cv och personligt brev. Midia berättar:

– Man ser hur de lyser upp av stolthet. Många säger: ”Det här är mitt första bevis på att jag klarat något!”   

Liknande läsning

Kompisar kan hjälpa kvinnor in i arbetslivet

Daria Lebid har en gedigen akademisk utbildning. Ändå har hon svårt att få fäste på arbetsmarknaden. Nu hoppas hon att en kurs som ges i samarbete mellan Nya Kompisbyrån och Folkuniversitetet ska ge henne de pusselbitar som hon saknar.

tidskriften@folkuniversitetet.se
Folkuniversitetets förbundskansli
Box 26152, 100 41 Stockholm

tidskriften@folkuniversitetet.se
Folkuniversitetets förbundskansli
Box 26152, 100 41 Stockholm

Tack!

Du är nu anmäld till Tidskriftens nyhetsbrev.