text  Lennart Frykskog
bild  Lennart Frykskog

15 NOVEMBER 2019

Att bryta isoleringen

Öppna dörrarna till samhället. Stärk integrationen. Språket är nyckeln. Korta och kärnfulla fraser som hörs i föreningen VI:s lokaler i Vivallaskolan, Örebro. Här förbereder sig invandrade kvinnor för att gå vidare till arbete eller studier.

Khadouj Elabrichi är en färgstark ordförande för VI, lärare i franska och arabiska och besjälad av att kvinnor ska bryta den isolering i hemmet som många riskerar att hamna i. Ja, vi lägger betoningen på kvinnor även om VI sedan starten 2012 är öppen för alla, oavsett kön och etniskt ursprung. Hit går man för

att få gemenskap, meningsfull aktivitet och stärka självkänslan. All verksamhet sker i Vivallaskolans lokaler.

– Vi vill stärka integrationen och hjälpa samhället att gå framåt. Vi öppnar dörrar, vi tränar svenska. Socialbidrag är inget alternativ. Kanske har 200 personer fått nytta och hjälp av föreningen under de år vi har funnits, säger Khadouj.

citat

Vi vill stärka integrationen och hjälpa samhället att gå framåt.

Samarbetet mellan VI och Folkuniversitetet handlar bland annat om studiecirklar och kulturarrangemang. Men den verksamhet som lockar oss hit är den satsning på Uppsökande och motiverande insatser till utrikesfödda kvinnor, som inleddes i början av 2018, och som blivit något av en succé. Betoningen ligger på svenska språket och samhällsorientering. Insatserna ska vara en katalysator som leder vidare till jobb eller studier, och att Vivalla klassas som ett utsatt område gör uppgiften angelägen.

–Det har gått över förväntan, vi är glatt överraskade, säger Silvia Oria, utbildningsledare på Folkuniversitet, som får rikligt med beröm av Khadouj för att hon skapar struktur i genomförandet av projektet, ordning och reda.

Varje deltagare sätter individuella mål, som sedan följs upp, allt i syfte att stärka motivationen. Khadouji berättar stolt över resultaten. Några har gått vidare till fasta arbeten och studier på folkhögskolan, några har startat eget inom klädförsäljning och bageri.

fakta

Läs mer om folkbildning i marginaliserade områden.

Liknande läsning

Kompisar kan hjälpa kvinnor in i arbetslivet

Daria Lebid har en gedigen akademisk utbildning. Ändå har hon svårt att få fäste på arbetsmarknaden. Nu hoppas hon att en kurs som ges i samarbete mellan Nya Kompisbyrån och Folkuniversitetet ska ge henne de pusselbitar som hon saknar.

tidskriften@folkuniversitetet.se
Folkuniversitetets förbundskansli
Box 26152, 100 41 Stockholm

tidskriften@folkuniversitetet.se
Folkuniversitetets förbundskansli
Box 26152, 100 41 Stockholm

Tack!

Du är nu anmäld till Tidskriftens nyhetsbrev.