text  Karolina Lindén och Verena Sengpiel
bild  Istock

10 SEPTEMBER 2020

Att få barn under en pandemi

En unik svensk multicenterstudie ska ta reda på hur covid-19 påverkar graviditeten, kvinnans och barnets hälsa och hur gravida och deras partner upplever att bli föräldrar under en pandemi.

WHO deklarerade smittsprid­ningen av det nya SARS-CoV-2 corona-viruset som en pandemi i början av 2020 och gav sjuk­domen namnet covid-19.

Hur gravida och deras partner upplever att bli föräldrar under en pandemi, med de restriktioner och begränsningar som införts samt med vetskapen om risken för att själva bli smittade, har inte studerats hittills. De samhälleliga effekterna av covid-19-pandemin är enorma.

Det har blivit tydligt att sjukvården inte har varit förberedd för hanteringen av en pandemi, speciellt inte sjukvård som måste upprätthållas dygnets alla timmar så som förlossnings- och neonatalvården. Beslutsfattare har i dagsläget inte tillräckligt med underlag för att avgöra om gravida bör anses som riskgrupp med rätt till olika ersättningar.

Verena Sengpiel och Karolina Lindén

Verena Sengpiel, överläkare på kvinnokliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset och docent vid Göteborgs Universitet och Karolina Lindén, barnmorska, PhD, biträdande universitetslektor vid Insitutionen för Vårdvetenskap och Hälsa, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet.

Syftet med COPE-studien är att studera hur SARS-CoV-2 påverkar graviditetsutfall, kvinnans, barnets och partnerns hälsa genom att 1) bygga upp en databas och biobank, 2) följa upp barnens hälsa samt hur föräldrar upplever graviditeten, förlossningen, föräldraskapet, sjukvården och samhället under covid-19-pandemin.

COPE-studien samlar majoriteten av de svenska förlossningsklinikerna och tillhörande neonatalavdelningar. Sverige har tillgång till registerdata på hälsoutfall samt en infrastruktur med tätt samarbete mellan sjukhusen och forskningsbiobanken, och därmed ett närmast unikt läge för att studera effekterna av covid-19 även under de pressade förhållanden som pandemin innebär för sjuk­vården.

citat

Studien kommer att leda till en unik förståelse av hur pandemin påverkar graviditetsutfall,

COPE-studien inkluderar både de med konstaterad covid-19 och de som inte har smittats. Kvinnor och deras barn lämnar biologiska prover under graviditet och vid förlossningen (blodprov, swabbar från svalget, slida och rektum, bröstmjölk, och vid kejsar­snitt även fostervatten och spinalvätska). Barnen följs upp med hjälp av enkäter fram till ett års-ålder. Med hjälp av enkäter och djupintervjuer följs vidare hur kvinnor och partner på­verkas i sin upplevelse av graviditet, förlossning och under tidigt föräldraskap. Dessa data kopplas sedan till svenska hälso- och kvalitets­register.

Studien kommer att leda till en unik förståelse av hur pandemin påverkar graviditetsutfall, kvinnans, barnets och partnerns hälsa samt hur föräldrar upplever förlossningen och samhället under pandemin. Sammantaget kommer studien att bidra till rekommendationer för gravida och riktlinjer avseende övervakning av graviditet. Resultaten kommer även att förbereda vården och samhället för långtidseffekter av covid-19 pandemin och inför kommande pandemier. Studien söker fortsatt finansiering och hoppas kunna presentera en första analys av insamlat material i vinter.  

fakta

Föreläsning i höst

Med start i oktober anordnar Folkuniversitetet föreläsnings­serien Vägen till föräldraskap på distans. 5 november föreläser Verena Sengpiel och Karolina Lindén om ”Covid-19 under graviditet”.  Övriga föreläsningar belyser aktuell forskning kring fertilitet, graviditet, förlossning och amning.

Liknande läsning

En stjärnas död

Solens vind skapar vackra norrsken på vår himmel. När stjärnan blir äldre ökar vindens styrka och allt material på stjärnans yta slungas ut i rymden.

Forskaren som aktivist

Agnes Wold är en av dem som stått på scenen för att problematisera frågan om forskare med starka åsikter och övertygelser.

tidskriften@folkuniversitetet.se
Folkuniversitetets förbundskansli
Box 26152, 100 41 Stockholm

tidskriften@folkuniversitetet.se
Folkuniversitetets förbundskansli
Box 26152, 100 41 Stockholm