text  Lennart Frykskog
bild  Lennart Frykskog

18 SEPTEMBER 2019

Att lära sig hantera stress

Konsten att gå ned i varv innan och efter intensiva stress-påslag, det har i vår samtid blivit en allt viktigare förmåga, och något som psykologen Agnes Mellstrand lär ut.

Stress är inte farligt, vi behöver piggas upp och känna adrenalinpåslag, säger Agnes Mellstrand. Det farliga är när stressen, såväl negativ som positiv inte följs av återhämtning. Agnes har jobbat med stress och rehabilitering på uppdrag av landsting och företag. Där har hon utbildat chefer och lotsat sönderstressade medarbetare till en balans för att åter klara vardagen. Under våren har hon lett en kurs kallad Psykologiska verktyg för ett hållbart arbetsliv på Folkuniversitetet. Där har kursdeltagarna fått lära sig tekniker för att hantera och bygga motståndskraft mot stress – och de har lärt sig mer om hjärnan.

– Det handlar om vår tids utmaningar, som har att göra med en allt större komplexitet i tillvaron, samtidigt som vår hjärnkapacitet är mer eller mindre samma som tidigare. Kunskap om hjärnan motiverar folk att ta itu med sin egen stress.

citat

Människor idag måste lära sig att gå ned i varv

– Det är så lätt att tro att det är fel på mig när stressen känns övermäktig, att jag är svag, när kropp och hjärna egentligen fungerar precis som de ska med tanke på vad jag utsätts för.

Kursen inleds med att man betraktar sitt eget stressbeteende. Deltagarna provar på olika tekniker, andnings- och mindfulnessövningar att tillämpa i vardagen. Men man lär också av varandra.

– Igenkänningseffekten är terapeutisk, att man sitter med ett gäng närmast okända människor med helt olika arbetsvillkor, sjuksköterskor och mellanchefer, och ser att man ändå har liknande symptom och tankegångar.

– Vårt arbetsliv är en del av vår identitet, och för många är självkänslan grundad på prestationen man utför där. Men om man tappar andra livsvärden som har att göra med hälsa, fritid och relationer påverkas den psykiska hälsan i arbetet även av det. Alla delar hänger ihop. 

fakta

Läs Tidskriften Folkuniversitetets fördjupning Psykisk ohälsa – hur bryter vi trenden?

 

Liknande läsning

tidskriften@folkuniversitetet.se
Folkuniversitetets förbundskansli
Box 26152, 100 41 Stockholm

tidskriften@folkuniversitetet.se
Folkuniversitetets förbundskansli
Box 26152, 100 41 Stockholm