Att lära sig hantera stress

Konsten att gå ned i varv innan och efter intensiva stress-påslag, det har i vår samtid blivit en allt viktigare förmåga