text  Klara Johansson

10 MAJ 2021

Åttonde mars året runt

Gabriella Åström har startat flera nätverk i Dalarna med jämställdhet och kvinnors rättigheter som ledstjärnor. Bland de verksamheter som lockar yngre kvinnor märks särskilt tjejjourer och musik.

Den 8 mars är en högtidsdag för jämställdheten. Engagemanget väcks. Men sedan då?  Folkuniversitetets utbildningsledare Gabriella Åström tyckte att något saknades när allt återgick till invanda rutiner. Dessutom hann inte alla engagerade vara med på alla event som ordnades den 8 mars i länet.  

– Då tänkte jag: Kan inte vi göra en evenemangsserie som heter Den 8:e, där vi gemensamt fyller den åttonde i varje månad med ett engagemang som har med jämställdhet att göra?

Sagt och gjort, sedan 2018 finns ett feministiskt nätverk med 17 föreningar, organisationer och arrangörer, Sisters Unite Dalarna, som håller lågan vid liv året om. Strax efter intervjun (den 8 april) ska ett författarbesök med Elin Anna Labba ordnas av biblio­teken i Falun och Folkuniversitetet Dalarna.

citat

Intresset verkar stort, det här tilltalar unga kvinnor.

Tidigare har bland annat forskningsföreläsningar om våld i nära relationer ordnats den åttonde.

På den internationella kvinnodagen den 8 mars i år hölls en digital manifestation. Mycket har varit digitalt. Förhoppningsvis kan människor träffas fysiskt i höst igen. Gabriella Åström har lagt upp en studiecirkel som ska ge unga kvinnliga musiker kunskap om alla verktyg som behövs för att nå ut, tala med arrangörer med mera. Tidigare har hon varit med om att arbeta fram skrivkurser (Girls can write).

– Intresset verkar stort, det här tilltalar unga kvinnor, säger Gabriella Åström och berättar att flera musikföreningar ingår bland de 17 medlemmarna. 

fakta

Sisters Unite Dalarna 

Kolla in deras Facebook-sida här.

Liknande läsning

tidskriften@folkuniversitetet.se
Folkuniversitetets förbundskansli
Box 26152, 100 41 Stockholm

tidskriften@folkuniversitetet.se
Folkuniversitetets förbundskansli
Box 26152, 100 41 Stockholm