läs också:

Autenticitet är det sanna guldet

Bild: Tom Frost/Wikipedia, Istock
6 mars, 2024
Nya AI-applikationer sköljer över oss och det är svårt att navigera bland alla nya funktioner. Det är både spännande och lite utnötande. I denna AI-tid spås en annan trend bli högst relevant 2024. Denna trend är autenticitet.
Bild: Tom Frost/Wikipedia, Istock
6 mars, 2024

Internet och marknadsföring, dess framtid och utmaningar formar vår världsbild och här framhålls autenticitet som det sanna guldet. En studie av Morning Consult avslöjar att en majoritet (88%) av -generation Z, födda mellan 1997-2012, och generation Y (1981–1997), värderar äkthet hos influencers och marknadsförare. Drivande bakom denna trend finns även nya sociala medier som BeReal, där man speglar sin vardag på ett högst oredigerat sätt. Begrepp som ”de-influencing” understryker en växande trötthet som många känner mot iscensatt och regisserat innehåll.

En längtan efter det autentiska är dock inte begränsad till dessa generationer. I USA och även i Europa kan vi se hur olika offentliga personligheter kan kapitalisera på detta. En person många uppskattar för att vara genuin och autentisk är Grata Thunberg.

Greta gick från att ensam sitta utanför Sveriges riksdag till att bli en global miljörörelse i fler än 105 länder. Men varför har Greta Thunberg fångat världen och varför har hon varit så effektiv på att kommunicera? Det är en blandning av att hennes budskap har ett tydligt mål, hon är konsekvent i sitt budskap och lever som hon lär. Hon är även ödmjuk inför att hon inte har alla svar samtidigt som hon visar känslor. Greta agerar utifrån instinkt, snarare än noggrant utarbetade manuskript, något många individer uppskattar.

För varumärken och företag är autenticitet en utmaning. Företag behöver förstå sitt varumärke på ett djupare plan, speciellt för att kunna navigera i ett digitalt landskap där förtroende är starkt ihopkopplat med autenticitet. Företag som bland annat klädmärket Patagonia, vars VD gav bort företaget till en icke vinstdrivande organisation som ska motverka klimatförändringarna. Även Ikea och Lego finns med på en tio i topp-lista över autentiska företag.

Men vad är det som gör att något upplevs autentiskt? Det finns några nyckelelement. Det första är att vara konsekvent. Om ett företag eller person är konsekvent i sitt budskap, värderingar och visuella framställning är det mer troligt att man ses som autentisk. Transparens: Människor uppskattar ärlighet och transparens. Kundcentrering: Företag som prioriterar sina kunders behov och önskemål är mer troliga att ses som autentiska. Storytelling: Autentiska personer och varumärken har ofta en fängslande historia att berätta. När en person eller varumärke delar sin historia på ett ärligt och autentiskt sätt kan det hjälpa till att bygga förtroende och trovärdighet. Syfte: Varumärken som har ett tydligt syfte eller uppdrag utöver att bara sälja produkter eller tjänster är mer troliga att ses som autentiska. Differentiering: Om ovan nämnda element tas omhand upplevs en person eller ett varumärke mer unikt. Och sist, kvalitet: Ett autentiskt varumärke måste leverera kvalitetsprodukter eller -tjänster.
Kort summerat. Offentliga personer och företag som vill vara trendiga bör fokusera på att vara extra sanna mot sig själva under 2024.

Fakta: Viktigt för marknadsförare

Amerikanska affärstidningen Forbes var tidigt ute och satte autenticitet som en viktig faktor för att lyckas med marknadsföring 2024. Marketing Mag drog slutsatsen att det är affärskritiskt för att lyckas med marknadsföring i sociala medier 2024.
liknande läsning:

Tack!

Du är nu anmäld till Tidskriftens nyhetsbrev.