text  Lennart Frykskog
bild  Johan Alp

12 FEBRUARI 2020

Christina Jutterström

Hon var en av Sveriges mäktigaste kvinnor inom media. Chefredaktör för Dagens Nyheter och Expressen samt VD för Sveriges Television. Under dessa år – och även idag – har hon bildat sig i cirkelform med kvinnorna runt sjön Björken.

 

Den här intervjun med Christina Jutterström får en ovanlig start. Redan efter några sekunder avbryts allt när vargen uppenbarar sig utanför fönstret. Christina beger sig ut med kameran och säkrar spåren medan djuret lommar iväg. Nu vet vi och snart hela bygden att varg finns i området.

Den här dramatiken utspelar sig i stillsam landsbygd mitt i Södermanland, där Christina Jutterström mestadels har bott sedan 1990 och som har en särskild betydelse i hennes senaste bok: Kvinnorna runt sjön Björken och deras längtan efter bildning, lyder titeln. Boken handlar om en studiecirkel, som under snart 40 år fört samman människorna i en gemensam bildningsresa i ett otal antal ämnen. Vinprovning, Kina och astrofysik bara för att nämna några. Stockholms arkitektur och tvåändstickning. Teori och praktik om vart annat.

– Kvinnornas nyfikenhet har gjort att cirkeln har funnits så länge. Jag vet att vi alla har vidgat våra vyer under de här åren. Vi hade inte varit samma människor utan cirkeln.

Är man bildad ökar självförtroendet och gör att man kan delta i samtal, säger Christina Jutterström.

Christina Jutterström bjöds in i cirkeln när kvinnorna fick klart för sig att hon hade läst idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet. Det ämnet vill vi också veta mer om, sa de.

– Det var härligt att få förtroendet och att få öppna anteckningsböckerna igen. Men alla tusentals sidor som ingick i 20 poäng på universitetet kunde vi ju inte läsa. Då fick jag syn på en serie som hade gått på Utbildningsradion, Från Aten till Los Angeles, och till den fanns en äldre populärvetenskaplig bok med samma titel. Jag gav mig ut bland antikvariaten och lyckades få ihop tolv exemplar, en åt varje kvinna.
Du blev alltså cirkelledare med en gång?

– Ja, det är ju inte så formellt att ha den rollen. Vi lär av varandra. Det har varit olika personer som hållit i ämnena över åren. En ville gå på Konstfack som ung, men föräldrarna hade inte råd. Då har hon under åren lärt sig att måla akvarell, och hon höll sedan i en kurs om det för oss andra. Jag hade dock inte självförtroendet att måla så jag satt och läste högt för de andra medan de höll i penseln.

Astrofysik har ni studerat flera år. Vad fascinerar?

– Att lära sig om, och uppleva, vår egen planets litenhet i det stora universumet, i tid och rum, det har varit spännande och givande och lite hemskt. Det finns utmärkt populärvetenskaplig litteratur i ämnet. Det har också lett till existentiella samtal. En del har blivit av med sin tro under läsningen medan andra säger att de förstår sin tro bättre nu.

– Alla ämnen och samtal har gett oss kunskap och bildning, men också en vänkrets. Från början kände kvinnorna knappt varandra, men i cirkeln har man kunnat prata även om känsliga ämnen. Tre av kvinnorna har mist sina barn, och det är något man måste återkomma till ibland.

Det låter som om cirkeln bidragit till att utveckla er som människor?

– Ja, är man bildad ökar självförtroendet och gör att man kan delta i samtal. En av deltagarna säger i min bok att hon upptäckte att det inte var farligt att säga emot och uttrycka en åsikt. Rädslan att säga sin mening minskar i en studiecirkel där man lär sig att föra ett samtal.

citat

Alla ämnen och samtal har gett oss kunskap och bildning, men också en vänkrets.

Ni har blandad bakgrund. Hur skulle en studiecirkel med enbart journalister ha varit tror du?

– Annorlunda och mer elitistisk. Det har varit så nyttigt att bo på landet och träffa människor som bor här under de här formerna och ofta är aktiva i föreningslivet. De är minst lika klyftiga som stadsbor och de gillar verkligen att lära.

Du är ofta ute och föreläser. Hur upplever du att bildningen mår i dag?

– Det är fantastiskt att komma ut vare sig det är Senioruniversitetet, PRO och eller SPF. Där är det fullt hus. Vi äldre har levt och lärt i ett samhälle där vi fortfarande vill vara med. Den stora frågan framöver är om våra barn kommer att bete sig som oss, vilja vara med i partier och bildningsförbund. Jag tror att båda har varit dåliga lyssnare och för lite kreativa. Men jag är ändå optimist när det gäller bildningsförbunden. Det finns en vilja att nå ut och att tänka nytt märker jag i intervjuerna jag gjorde till boken.

Du var VD för SVT till 2006. Hur oroade ska vi vara för public serviceföretagens framtid nu när deras ställning ifrågasätts?

– Man ska vara oroad. Förtroendet är stort, men det är den lilla gruppen kritiker som hörs nu. Ingen tjänar på ett smalt uppdrag till public service med enbart nyheter och samhällsinformation, det blir media för eliten. Bildningsförbundens skulle kunna föra ut också den här diskussionen. Hur kommer det att se ut om enbart kommersiella aktörer sköter underhållningen och public service enbart står för det smala utbudet? Sverige skulle få ett mindre bildat folk!

fakta

Fakta

Christina Jutterström
Född: 1940
Yrke: Pension efter lång karriär inom media. Ännu verksam som författare, föreläsare och deltagare i tre studiecirklar.
Bor: Uppsala och Malmköping

Liknande läsning

Mats Jonsson

Mats Jonsson skildrar sitt liv i serieform, i sju böcker hittills. Av bara farten skildrar han också samtidens heta frågor – som staden kontra landsbygden. Även tidlösa frågor väcks, om ursprung och rotlöshet. Det självupplevda blir det allmängiltiga.

Kulturministern mötte teaterelever

Utbildningskedjan, breddad rekrytering och teaterns utmaningar och framtid. Det var bara några av samtalsämnena när kulturminister Amanda Lind mötte personal och elever på Skara Skolscen.

tidskriften@folkuniversitetet.se
Folkuniversitetets förbundskansli
Box 26152, 100 41 Stockholm

tidskriften@folkuniversitetet.se
Folkuniversitetets förbundskansli
Box 26152, 100 41 Stockholm

Tack!

Du är nu anmäld till Tidskriftens nyhetsbrev.