text  Gunnar Forsman

10 MAJ 2021

De lär vuxna förstå EU med ny pedagogik

Have Your Say är det nyaste projektet på Internationella avdelningen i Uppsala. Det ska hjälpa vuxna med låg utbildningsgrad att lära sig grundläggande kunskaper inom EU-medborgarskap.

Internationella avdelningen i Uppsala grundades 1998 för att göra Folkuniversitetet till en aktiv part inom internationella projekt med inriktning mot utbildning, arbetsmarknad och samhällsåtgärder. Det har gått bra och i skrivande stund håller de ett 30-tal projekt aktiva. Folkuniversitetet bedriver även många internationella projekt i övriga landet. Anna Petterson är sedan hösten 2019 projektledare för nya projektet Have Your Say (HYS).

Möjligheten att delta uppstod när projektkoordinatorn för HYS, som jobbar på Volkshochschule Hannover, en vuxenutbildningsorganisation i Tyskland, presenterade idén.  Målsättningen med HYS är att målgruppen vuxna med låg utbildningsbakgrund ska få testa icke-formella pedagogiska metoder och lära sig mer om EU medborgarskap.

Anna Petterson leder det internationella projektet Have Your Say i Sverige.

Sverige och de sju övriga europeiska länderna som är med i projektet har fått i uppdrag att utveckla varsin metod som ska genomföras lokalt. Testningen av utbildningsmaterialen har precis kommit igång och tanken är att totalt 160 deltagare ska involveras utspritt på de partners som är med i projektet. I Sverige siktar de på att testa med 30–45 deltagare.

Deltagarna är vuxenut­ildare och vuxenstudenter och har främst hittats genom en intern inventering, men man har även vänt sig externt för att nå en bredare publik.  Deltagarna får vara med och testa och utveckla det nya utbildningsmaterialet. Dessutom får de chans att göra en studie­resa till Bryssel för att besöka EU-­kommissionen.

citat

Det har varit en spännande utmaning där alla inblandade snabbt har fått utveckla sitt digitala lärande.

 

Likt alla utbildningsanordnare så har coronaviruset satt sin prägel på verksamheten där alla möten med projektpartners har flyttats till Zoom. Det har fungerat bra men är tråkigt eftersom man inte kan besöka de andra länderna i projektet; Spanien, Storbritannien, Italien, Tyskland, Ungern och Frankrike. Den stora utmaningen har dock varit att planera om det pedagogiska materialet från klassrum till digitala lösningar.

– Det har varit en spännande utmaning där alla inblandade snabbt har fått utveckla sitt digitala lärande. Förhoppningen att studieresan ska bli av lever kvar. Vi hoppas att till sensommaren eller hösten lyckas komma iväg och då med vuxenutbildare från alla sju länder. Det vore oerhört trist att behöva ställa in den resan men tiden får utvisa, säger Anna Petterson.  

Liknande läsning

Spirande inspiration i cirkelform

Spirande inspiration i cirkelform

Konceptet Bruka Jorden bedrivs i studiecirkelform på flera håll i landet. I Falun träffas en grupp trädgårdsentusiaster regelbundet ända sedan i mars och lär av varandra. Och när de inte träffas fysiskt byter de råd och tips i en Facebookgrupp.

Måla grönt!

Måla grönt!

I skapandet av ett konstnärligt verk kan man ställas inför flera klimatutmaningar. Hur navigerar man bäst dessa och kan konsten bli hållbar?

Teatermetoder hjälper arbetssökande

Teatermetoder hjälper arbetssökande

Kan metoder från teatervärlden användas för att utveckla entreprenörskap hos arbetssökande? Under våren ska det bli verklighet genom ett internationellt projekt där Folkuniversitetet ingår tillsammans med deltagare från fem andra europeiska länder.

tidskriften@folkuniversitetet.se
Folkuniversitetets förbundskansli
Box 26152, 100 41 Stockholm

tidskriften@folkuniversitetet.se
Folkuniversitetets förbundskansli
Box 26152, 100 41 Stockholm

Tack!

Du är nu anmäld till Tidskriftens nyhetsbrev.