text  Gunnar Forsman

12 FEBRUARI 2020

Design Thinking

Design Thinking växer i popularitet. Namnet för tankarna till formgivning, men det är snarare en process för att utforma lösningar på problem.

Sedan 2015 håller Helena Frisk kurser i Design Thinking på Folkuniversitetet i Stockholm. Helena är utbildad inom innovationsutveckling och Design Thinking och kursdeltagarna kommer från både företag och offentliga organisationer.

Vad är Design Thinking?

– Det kan kortfattat beskrivas som en metod och process för att utforma nya lösningar på olika typer av problem. Problemen kan handla om vad som helst, men Design Thinking är särskilt effektivt på problem som är komplexa och utan en entydig lösning. Om kopieringsmaskinen går sönder finns det tydliga åtgärder. Men det är svårare med problem som har med människor att göra. Design Thinking utforskar hur människor tänker och känner, du observerar beteenden och upptäcker möjligheter. Därefter letar du dig fram till en lösning.

Vad lockar stora företag som IBM och Infosys till Design Thinking?

– Den tekniska utvecklingen, snabba omvärldsförändringar och större krav från kunderna gör att förändringstakten accelererar. Företag har insett att de måste satsa på innovation och bli mer kundfokuserade för att överleva.

Design Thinking i 6 steg

1. Utforska
2. Definiera
3. Idégenerera
4. Besluta
5. Bygg
6. Testa

fakta

Gå en kurs om Design Thinking

Vill du lära dig mer? 13 mars börjar Helena Frisks nästa kurs Innovation med Design Thinking

Liknande läsning

tidskriften@folkuniversitetet.se
Folkuniversitetets förbundskansli
Box 26152, 100 41 Stockholm

tidskriften@folkuniversitetet.se
Folkuniversitetets förbundskansli
Box 26152, 100 41 Stockholm

Tack!

Du är nu anmäld till Tidskriftens nyhetsbrev.