text  Stig-Oliv Blixt
bild  

10 NOVEMBER 2018

Det mest angelägna sägs i vardagen

Det är i mötet och dialogen mellan medarbetarna som förståelse och mening skapas.

Jag tillbringar ett par dagar i de värmländska skogarna. Ensam på ett ensligt berg funderar jag på hur viktigt det är att vi utvecklar vår förmåga att kommunicera, ”göra gemensamt”.

Självklart för att visa vad Folkuniversitetet är och vad vi står för. Att vi är en resurs för att ge människor ett rikare liv. Men även för att lyssna, ta in omvärlden och agera i den.

Vår interna kommunikation blir också allt viktigare. Vi lever i en tid där förutsättningarna för verksamheten skiftar. Sverige är i en historisk högkonjunktur. Arbetslösheten har inte varit så låg sedan 1970-talet. Det påverkar oss och måste göras konkret och begripligt.

Under mina 15 år på Folkuniversitetet har vi gått från papper till mejl, intranät, sociala medier och film. Under resan har mängden information och kraven på att vara uppdaterad ökat. Men faktum är att den mest angelägna kommunikationen sker i vardagen. Det är i mötet och dialogen mellan medarbetarna som förståelse och mening skapas.

De senaste veckorna har ledningen i region väst för andra året haft ”rundabordssamtal”. Fritt och frivilligt för alla som vill delta med bara ett par punkter som inspiration för att komma igång. Samtalen ger möjlighet att ställa frågor och diskutera egna idéer för förändring. De innebär också att vi lär känna varandra bättre. Förhoppningsvis leder det både till ökad förståelse för verksamhetens villkor och för varandra.

fakta

Det fristående studieförbundet

Folkuniversitetet är ett studieförbund som bedriver folkbildning och vuxenutbildning på ett 100-tal orter i Sverige. Vi uppbär statsbidrag för de delar av verksamheten som är folkbildningsarbete. Folkuniversitetet drivs i stiftelseform och utan vinstintresse. Folkuniversitetet är partipolitiskt obundet och fristående från religiösa och fackliga intressen.

Folkuniversitetet består av fem olika stiftelser med säte i Lund, Göteborg, Stockholm, Uppsala och Umeå. Därtill finns ett gemensamt förbundskansli. I våra styrelser sitter representanter från universiteten, studentkårerna och Folkuniversitetsföreningen.

Liknande läsning

Forska mer på cirkelns värde

Nu går utredningarna och kontrollerna av studieförbundens rapportering in i slutskedet. Frågan är hur vi går vidare. Ska framtiden mötas med ännu striktare kontroller eller ska vi återupprätta tilliten och också bättre utvärdera resultaten? Det är...

Varför ge sig på kulturen?

När kulturens folk någon enstaka gång ryter till och säger att nu är det nog med nedskärningar – då får de ofta höra att de utgör ”ett sär­intresse”. En klick oklippta och ansvarslösa fri­passagerare. Och förslag på skattesänkningar brukar inte gälla försvaret, infrastrukturen eller ens skolan. Man talar hellre om – kulturen.

tidskriften@folkuniversitetet.se
Folkuniversitetets förbundskansli
Box 26152, 100 41 Stockholm

tidskriften@folkuniversitetet.se
Folkuniversitetets förbundskansli
Box 26152, 100 41 Stockholm

Tack!

Du är nu anmäld till Tidskriftens nyhetsbrev.