läs också:

Det våras för arbetsplatskulturerna

Bild: Istock
27 november, 2023
Säg arbetsplatskultur och många kanske tänker på sin chefs ledarskap, om man ska hälsa på morgonen eller hur högt i tak det är i mötesrummet. Det är en del, men långt ifrån allt.
Bild: Istock
27 november, 2023

Varje år släpper O.C. Tanner sin globala kulturrapport: Global Culture Report. Det är en studie som analyserar arbetsplats¬kulturer över hela världen. ¬Rapporten, som nu är inne på sitt sjätte år, erbjuder en djupgående inblick i trender och tillstånd på arbetsplatser. Den är tänkt att ge ledare och chefer nödvändiga insikter och strategier för att kunna hantera de viktigaste utmaningarna i dagens arbetsmiljö. En arbetsmiljö som efter pandemin förändrats markant. O.C. Tannerinstitutets forskning omfattar data från över 42 000 medarbetare, ledare, personal inom HR och chefer från 27 länder. Det är mycket data men vilka är O.C Tanner?

O.C. Tanner grundades i USA 1927. De började med att sälja ringar och nålar till personer som tagit sin gymnasie- och universitetsexamen.

Snabbspola till 2002 och de fick den stora äran att göra guldmedaljerna till vinter-OS i Salt Lake City. Idag är det ett globalt företag specialiserat på digitala lösningar för att visa uppskattning och ge återkoppling till medarbetare. I rapporten adresserar de hur företagsledare hanterar förändringar, men även hur arbetsplatser förändras över tid och hur detta påverkar både individers och organisationers framgång.

När flexibiliteten upplevs rättvis, vill anställda stanna längre på företaget.

Något man sett i den färska rapporten för 2023 är att endast 27% av cheferna känner sig förberedda för att hjälpa sina medarbetare att hantera förändringar. Men medarbetare som upplever att deras chefer har verktygen för att hjälpa dem att hantera förändringar är hela fem gånger mer benägna att känna gemenskapskänsla, sex gånger mer benägna att trivas på jobbet och 76% mindre benägna att uppleva utbrändhet. Chefer som har verktygen för att hjälpa anställda att hantera förändringar kan också minska den egna risken för utbrändhet med hela 73%. Innan man börjar dra alltför långgående slutsatser kring rapporter likt Global Culture Report, så kan man reflektera över vilken företagskultur, inofficiell eller officiell, som gäller på ens egen arbetsplats.

Indelningar som finns är bland annat: Klan, som är när de anställda är starkt bundna till varandra och lojala till företaget. Adhokrati, är en företagskultur som är flexibel och anpassningsbar med mycket utrymme för risktagande. Hierarki är när företaget fokuserar på struktur, regler och ordning. Marknad är när företaget sätter stort fokus på konkurrens, resultat och måluppfyllelser.

Något som trendar alltmer på arbetsplatser är rättvis flexibilitet. Medan människor individuellt önskar flexibilitet, anser också 68% att det också bör vara tillgängligt för varje anställd. När flexibiliteten upplevs rättvis, vill anställda stanna längre på företaget. Dock säger bara drygt hälften att deras kultur stödjer flexibilitet. Det är något företag behöver förhålla sig till eftersom risken för utbrändhet ökar hela fem gånger när anställda är missnöjda med flexibilitetsnivån.

Förändrad arbetsmiljö

27% av cheferna känner sig förberedda att hjälpa sina medarbetare att hantera förändringar. 68% anser att flexibiltet på arbetsplatsen bör vara tillgängligt för varje anställd.
liknande läsning:

Tack!

Du är nu anmäld till Tidskriftens nyhetsbrev.