läs också:
Det våras för minoritetsspråken   på Folkuniversitetet

Det våras för minoritetsspråken  

Bild: Ali Moosavian
1 mars, 2023
I Sverige finns fem erkända minoritetsspråk. Språken är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.
Bild: Ali Moosavian
1 mars, 2023

2019 fick Institutet för språk och folkminnen (Isof) i uppdrag av regeringen att ta fram en handlingsplan för att stärka minoritetsspråken och i september 2020 lämnade Isof sitt förslag på totalt 81 insatser. Men Isof är inte ensamma om att uppvaktas av regeringen. 2022 fick kulturrådet i uppdrag att under 2022–2024 arbeta med litteratur- och läsfrämjande åtgärder för de nationella minoritetsspråken. 

När Folkbildningsrådet i juni 2022 utlyste projektbidrag för främjandet av minoritetsspråken fick vi idén att vi skulle försöka få till öppna kurser för allmänheten i språk som vi tror kan fungera i vår region.

På Folkuniversitetet har vi noterat att det råder ett litet uppsving kring kurser inom minoritetsspråk och trenden syns från norr till söder. Josephine Scheres Tropp är utbildningsledare inom språk i Göteborg. 

– När Folkbildningsrådet i juni 2022 utlyste projektbidrag för främjandet av minoritetsspråken fick vi idén att vi skulle försöka få till öppna kurser för allmänheten i språk som vi tror kan fungera i vår region. 

I Göteborg erbjuds bland annat kurser inom finska, romani och jiddisch. 

  

liknande läsning:

Tack!

Du är nu anmäld till Tidskriftens nyhetsbrev.