text  Klara Johansson
bild  Privat, Katarina Penték Fransson

05 MAJ 2020

Digitalt språng mitt i krisen

Folkhälsomyndigheten meddelade att gymnasier, universitet och yrkeshögskolor skulle ställa om till distans. Strax därpå rekommenderade Studieförbunden i samverkan att folkbildningen skulle göra detsamma. Arbetet startade genast. 

 

Folkuniversitetets generalsekreterare Cecilia Palm är stolt. 

– Vi kan känna stolthet över att vi kunde ställa om så väldigt snabbt, säger hon. Jag tror att vi överraskade oss själva, att vi inte förstod att grunden någonstans var lagd. Jag hoppas att det är en positiv injektion för alla lärare, cirkelledare och it-medarbetare som börjar förstå vad de har åstadkommit. 

Nya distanskurser publiceras löpande och utbudet är både brett och djupt även om språk tydligt dominerar. Även Folkuniversitetets samordnare för folkbildningsfrågor, Ralf Zetterman, lyfter medarbetarnas insats.

– Övergången till fjärrundervisning inom folkbildningen har gått med en rasande fart. Cirkelledare, medarbetare och vårt serviceorgan FSAB har hanterat utmaningen med bravur. Att vi ändå kunnat genomföra ett så snabbt skifte hänger förmodligen samman med att vi redan tidigare haft ett stort utbud av studiecirklar som genomförts som fjärrundervisning, säger Ralf Zetterman.

Folkbildningsrådet, som fördelar statsbidraget till studieförbund och folkhögskolor, har fattat en rad beslut för att minska påverkan på folkbildningsverksamheten. 

– Folkbildningen är en viktig samhällssektor som verkligen kraftsamlar när det gäller för att möta samhällsutmaningar och som behövs mer än någonsin nu i tider av oro och osäkerhet, säger Maria Graner, general­sekreterare på Folkbildningsrådet.

Läraren Martin Fridlizius i Göteborg leder en lektion.

Alva Schiöler (i bild högst upp på sidan) är lärare i svenska som främmande språk på Folkuniversitetet i Stockholm. Hon och kollegorna tittade på olika program för distansundervisning och kom snabbt fram till att Zoom var det bästa alternativet för dem. Sedan hade Alva en workshop för lärarna och satte ihop manualer. Den snabba omställningen har uppskattats av deltagarna.

– Vi behövde inte pausa kurserna mer än någon dag, och det har varit uppskattat. Omställningen har gått över förväntan. Ibland krävs det att det händer något extraordinärt för att vi ska kunna skapa förändring snabbt, säger Alva Schiöler.   

Liknande läsning

tidskriften@folkuniversitetet.se
Folkuniversitetets förbundskansli
Box 26152, 100 41 Stockholm

tidskriften@folkuniversitetet.se
Folkuniversitetets förbundskansli
Box 26152, 100 41 Stockholm

Tack!

Du är nu anmäld till Tidskriftens nyhetsbrev.