text  Lennart Frykskog
bild  Elin Åberg

12 FEBRUARI 2020

Driver på för ny bildningspolitik

Folkuniversitetets ordförande Sverker Sörlin är mer än forskare och författare. Vi följde honom i spåren en mötestät dag i miljöer där opinioner formas och där besluten om samtidens stora frågor tas.

 

Sverker Sörlin tar sig smidigt fram på cykel genom Stockholms innerstad denna regntunga eftermiddag. Ett självklart färdmedel för en miljömedveten idéhistoriker och författare kan tyckas, men också den snabbaste transporten i en övertrafikerad miljö. Inga ställtider på perrongen eller köbildningar.

– Det blir minst en halv timme på cykeln varje dag, och idag blir det betydligt mer, säger Sverker Sörlin medan han knäpper fast hjälmen.

Ja, idag ska han besöka fyra samhälleliga institutioner där makt och påverkan utövas: riksdag, myndigheter, radion samt högskolan. Forskning, demokrati, bildning och klimat står på agendan. Brännande framtidsfrågor kort sagt.

Seminarium på KTH

Seminarium på KTH om Vinnovas fristående rapport om forskningspolitiken.

Den första anhalten är riksdagen där Sverker Sörlin presenterar sin bok Till bildningens försvar för ledamöterna i utbildnings- och kulturutskotten. Sörlin lägger ut texten om vad bildning kan vara och varför den är viktig i en tid när medielandskapet splittras upp, åsikter polariseras på nätet och grundvalarna för allmänt accepterade kunskaper undermineras av förvanskade fakta. Han är nöjd med politikersamtalet och hoppas på fortsatta ringar på vattnet. Ett av de viktigaste budskapen är i alla fall framfört: Det behövs en ny bildningspolitik, som främjar ett nytt bildningsbegrepp.

– Jag tror att många av politikerna ser den problembild som jag tecknar med attackerna mot public service och ett undergrävande av sanning och fakta. Många famlar efter motkrafter till detta.

De kunskapsbärande institutionerna som skola och högskola samt media och folkbildning, är avgörande för att främja bildningen i samhället, menar Sverker Sörlin.

– Det är inte tusen nya studiecirklar jag talar om. Även om de gamla formerna måste finna kvar och vitaliseras de också. Att bygga in bildning i de stora institutionerna är ett sätt att öka dess giltighet och spridning. Istället för att skilja mellan utbildning och bildning måste man integrera mer bildning i utbildningen.

Sverker Sörlin Sveriges Radio

Inspelning av Filosofiska rummet, där Sverker Sörlin möter Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi och ny ledamot i Svenska Akademien.

Samtalet om bildningen fortsätter på eftermiddagen, i ett helt annat forum, nämligen i Radiohuset, vid inspelningen av Filosofiska rummet för P1, där Sverker Sörlin möter Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi och ny ledamot i Svenska Akademien. För tre år sedan skrev hon Alternativa fakta: om kunskapen och dess fiender. Beröringspunkter finns. Det blir en 45 minuter lång och blixtrande vältalig diskussion mellan två lärda som värnar bildningen från varierade utgångspunkter. En viss oenighet kring begreppet mätbarhet anas i slutreplikerna, men i värnet av demokratin är de överens.

– Ta inte demokratin för given, den kan monteras ned snabbt. Bildning kan vara vaccinet som förhindrar att det sker, säger Åsa Wikforss.
Radion är en väl vald arena för samtalsämnet. Ännu når ett bildande program som Filosofiska rummet varje söndag 250 000 lyssnare samt ett okänt antal tusen som lyssnar på nätet efteråt. Men långt innan public service började ifrågasättas, var radions genomslag och betydelse för bild-ningen ännu större än idag.

– Radion var en gemensam källa. Jag minns att farmor satt som klistrad vid den. Där fick hon sin världsbild, en ganska korrekt sådan. I dag finns många källor som är fullständigt opålitliga, med ren och skär propaganda och desinformation, säger Åsa Wikforss.

Sverker Sörlin berättar att hans bok är sprungen ur känslan av ett tomrum, att vi glider allt mer isär i synen på vad som är viktigt i ett samhälle. Det är inte lika självklart att vi gör oss förstådda längre. Ett slags bas av kunskaper och referenser för gemensam konversation håller på att tunnas ut.

citat

Vi måste driva på. Det är det enda vi kan göra.

– Många knyter det här till medieutvecklingen, att vi inte har samma teve-kanaler och är spridda i ett diffust medierum, men det handlar om mer än så. Det handlar om en kärna av kunskap som vi behöver för att kunna tänka tillsammans om det samhälle vi har för att utveckla det vidare. När det fattas får jag en känsla av tomrum.

Sverker Sörlin har på samma dag fått chans att föra ut tankar kring bildning och demokrati till allmänheten och till en politisk elit i riksdagen. Mellan dessa besök har han publikt kommenterat en ny fristående rapport om forskningspolitiken av innovationsmyndigheten Vinnova. Seminariet äger rum på Tekniska högskolan, där han är professor i miljöhistoria. Ett tungt inspel inför den stora forskningspolitiska propositionen senare i år. Sverker Sörlin konstaterar i sin kommentar att tillväxt inte längre, som tidigare, är det främsta svaret på samhällets utmaningar.

– Det viktigaste i rapporten är att en stor förändring i Vinnovas mandat och profil kan avläsas. Det är mycket mer än traditionella innovationsområdena med teknik i fokus som nu tas upp – utbildning, livslångt lärande och hållbarhet. Innovationsbegreppet är på väg att vidgas. När vi nu står inför FN:s 17 hållbarhetsmål så förstår man också att man måste använda flera olika delar i samhället för att komma framåt.

När mörkret lagt sig över Stockholm återstår en anhalt för Sverker Sörlin: Klimatpolitiska rådet, vars lokaler ligger på övre Drottninggatan, mellan August Strindbergs sista hem och de gamla universitetslokalerna vid Observatoriekullen. Sverker Sörlin är en av åtta ledamöter i rådet, som kritiskt och kunnigt ska vara en blåslampa på regeringen i klimatarbetet, som väl är den mest prioriterade delen i hållbarhetsarbetet just nu.

– Vi måste driva på. Det är det enda vi kan göra, granska att politiken fungerar. Just nu räcker de åtgärder som vidtas inte till. Så var det för ett år sedan, och så ser det ut nu också. Och då är vi ändå ett land som gör ovanligt mycket.

Liknande läsning

Individen i centrum

Behovet av livslångt lärande och kompetensutveckling tar allt större plats i debatten. Andelen vuxna i lärande måste öka.

tidskriften@folkuniversitetet.se
Folkuniversitetets förbundskansli
Box 26152, 100 41 Stockholm

tidskriften@folkuniversitetet.se
Folkuniversitetets förbundskansli
Box 26152, 100 41 Stockholm