text  Lennart Frykskog
bild Lennart Frykskog

10 OKTOBER 2018

En dag med Jacob Erixson

Jacob Erixson är huvudlärare på Konstskolan, Folkuniversitetet Stockholm, där de studerande lägger grunden för högre studier och blivande karriärer inom konst och design.

Dagen börjar med att studenterna, efter tidigare gjord research, presenterar var sin skulptör för varandra. Alla etablerade namn som passerar revy på projektionsduken är fascinerande och originella, men vinner inte odelade gillande från den nya generationen på skolan.

Vi befinner oss mitt i ett tema, som pågår i tre veckor, och där skulptörerna ska ge de studerande inspiration, gärna i form av fria associationer, till egna gestaltningar i valfritt material.

– Remix snarare än cover! som Jacob Erixson uttrycker det.

Lektionen fortsätter med praktiskt arbete i sal och korridorer. Vägen till de rena formerna går via kladdiga händer.

– Nu är den på väg att falla sönder, säger en av de studerande vid en gipsfigur i vardande.

Då rycker Jacob Erixson in och stagar upp med van hand. Processen kan fortsätta.

Scenerna ovan illustrerar den metod och pedagogik som kännetecknar Konstskolan på Kungstensgatan. Teori och praktik varvas. Arbetssättet är processbaserat – processen är minst lika viktig som resultatet.

– Tankarna som kommer upp under vägen är guldet, det värdefulla.

Särskilt viktig under utbildningen kanske?

– Ja, nu det finns tid och utrymme att fördjupa sig i en process, senare blir tiden mer av bristvara. Men då har man å andra sidan fått med sig tänkesätt och ett arbetssätt som sitter i ryggraden.

Ett halvfärdigt resultat.

Konstskolan har gamla anor, grundades 1947 och togs över av Folkuniversitetet 2001. I fjol startade en ny och processinriktad konstutbildning under ledning av den då nytillträdde huvudläraren Jacob Erixson. I höstas startade ännu en ny linje, i produktformgivning. Båda de nya utbildningarna är ettåriga. De studerande är mellan 20 och 40 år.

– De flesta söker sig vidare härifrån till högskolan och några blir antagna vid första försöket. Men idag krävs det ofta flera försök, och kanske två eller tre år på förberedande skolor innan man kan komma in på högskolan.

På Konstskolan arbetar man mycket med individuellt anpassad undervisning. Jacob Erixson hjälper de studerande att arbeta med sin portfolio för att nå uppsatta mål.

Jacob Erixson själv gick på Konstfack och byggde sedan på med en tvåårig Mastersutbildning vid Royal College of Art i London. 2014 var han klar och flyttade Rö i Roslagen. Han är verksam både som konstnär och designer vid sidan av läraruppdragen, som tagit allt mer av hans tid i anspråk.

citat

Jag lär mig själv hela tiden.

Vad får han själv ut av att vara lärare på Konstskolan?

– Jag lär mig själv hela tiden. Undervisningen och mötena tvingar mig att tänka kring min praktik och omdefiniera hur saker och ting kan göras.

Utbildningen ska ge en bred bas och rum för en mångfald tankar och perspektiv. Lösningen sitter inte alltid i kanten. Kreativa utmaningar.

– Man måste tänka igenom hur varje ny gestaltning eller projekt ska genomföras. 

fakta

Konstskolan

Konstskolan i Stockholm bildades 1949 av Georgij Fetco – en av Isaac Grünewalds elever. Alla konstskolans utbildningar är godkända av Myndigheten för Yrkeshögskolan, studierna är på heltid och berättigar till studiemedel från CSN.

Konstskolan

Liknande läsning

tidskriften@folkuniversitetet.se
Folkuniversitetets förbundskansli
Box 26152, 100 41 Stockholm

tidskriften@folkuniversitetet.se
Folkuniversitetets förbundskansli
Box 26152, 100 41 Stockholm

Tack!

Du är nu anmäld till Tidskriftens nyhetsbrev.