text Christina Ekman, rektor för Folkuniversitetet region norr
bild 

 

14 MAJ 2019

Ett avgörande val

Årets val till Europaparlamentet kan bli det viktigaste sedan Sverige blev medlem. Många mobiliserar för att vinna inflytande över europeiska institutioner.

Extremistiska rörelser är ett allvarligt hot mot demokratin. Kanske gynnas dessa när de är relativt ensamma om att tala om sakfrågor, medan övriga demokratiska krafter talar svepande om EU-tanken. Därför är det viktigt att konkreta frågor diskuteras inför valet så att syftet och nyttan med EU blir förståeliga. Valrörelsen måste tas på allvar. Sätt frågor som avgörs i Europaparlamentet i centrum och lyssna på kandidater från andra länder, för att få en förståelse för vad svenska parlamentariker har att förhålla sig till.

citat

Sätt frågor som avgörs i Europaparlamentet i centrum och lyssna på kandidater från andra länder.

EU-länderna ansvarar för sina egna utbildningssystem, men EU hjälper till med gemensamma mål och utbyte av goda lösningar. Tanken är att underlätta för EU-invånare att studera och arbeta utomlands. Insatserna rör kvalifikationsramar, utbyten, samarbete om yrkesutbildning, högre utbildning och innovation samt stöd till ungdomar som vill studera utomlands. Bolognaprocessen är ett väl känt exempel på samarbete och i ett Europass kan man beskriva sina färdigheter i ett standardformat som gör det lättare för arbetsgivare i olika länder att förstå dessa.

Det här är goda och konkreta exempel på att EU-samarbetet bidragit till en positiv utveckling inom utbildningsområdet och fortsättning lär följa!

fakta

Det fristående studieförbundet

Folkuniversitetet är ett studieförbund som bedriver folkbildning och vuxenutbildning på ett 100-tal orter i Sverige. Vi uppbär statsbidrag för de delar av verksamheten som är folkbildningsarbete. Folkuniversitetet drivs i stiftelseform och utan vinstintresse. Folkuniversitetet är partipolitiskt obundet och fristående från religiösa och fackliga intressen.

Folkuniversitetet består av fem olika stiftelser med säte i Lund, Göteborg, Stockholm, Uppsala och Umeå. Därtill finns ett gemensamt förbundskansli. I våra styrelser sitter representanter från universiteten, studentkårerna och Folkuniversitetsföreningen.

Liknande läsning

Individen i centrum

Behovet av livslångt lärande och kompetensutveckling tar allt större plats i debatten. Andelen vuxna i lärande måste öka.

tidskriften@folkuniversitetet.se
Folkuniversitetets förbundskansli
Box 26152, 100 41 Stockholm

tidskriften@folkuniversitetet.se
Folkuniversitetets förbundskansli
Box 26152, 100 41 Stockholm