text  Elin Lindström

16 NOVEMBER 2020

EU påverkas av dig

I höst arrangeras grundkursen ”EU-kunskap” på Folkuniversitetet i Stockholm i samarbete med EU-kommissionen. Kursledare är Karin Björk Landh som vill att fler ska se kopplingen mellan EU och vår vardag.

Karin är utbildad statsvetare med inriktning på europeisk politik och har arbetat för EU:s institutioner i Bryssel och i Stockholm i 12 år. Idag är hon projektledare för kommunikationsaktiviteter vid EU-kommissionens representation i Sverige. Vi intervjuade Karin för att ta reda på mer om kursen och få hennes tips på hur man som medborgare kan göra sin röst hörd.

Varför är det viktigt att folkbilda om EU?

– EU kan ibland kännas långt bort för svenskarna. Mina egna föräldrar exempelvis, ser det som ”nere i Bryssel” och ”bara utländska gubbar i kostym”. Men ju mer man vet om EU, desto mer förstår man att så inte är fallet. EU är Sverige. EU är du och jag. EU finns i vår vardag och påverkar oss dagligen, vare sig vi vill eller inte. Ur ett demokratiskt perspektiv är det därför jätteviktigt att veta vad EU gör och hur arbetet på EU-nivån påverkar oss i Sverige.

– Många svenskar har tyvärr bara ytlig kunskap om EU och det vill vi på EU-kommissionens representation i Sverige ändra på genom bland annat folkbildning. Egentligen finns all den här informationen ett par klick bort på nätet men vi förstår att det kan vara svårt att veta var man ska leta så därför vill vi erbjuda en lättillgänglig, kostnadsfri grundkurs i EU-kunskap. Vår målsättning är inte att påverka någon att tycka si eller så om EU utan att alla ska kunna fatta sina egna beslut baserat på korrekt fakta och kunskap, inte på diverse myter och felaktigheter som florerar.

Karin Björk Landh

Karin Björk Landh

Vad kommer deltagarna ha kunskap om efter genomförd kurs?   

– Vi kommer gå in på just det jag nämnde det vill säga hur EU påverkar dig i din vardag. Men också på hur själva förhandlingsspelet går till när en idé går från förlag till lag och vad som händer när lagen kommer hem till Sverige. Att kunna påverka är en grundläggande demokratifråga så en annan viktig del av kursen är hur enskilda personer, organisationer, företag och medlemsländer kan påverka EU-politiken.  

Har du något exempel på en högaktuell EU-fråga?   
   
– Det krävs ingen spåkula för att förstå att pandemin kommer att pågå hela hösten och EU-kommissionen kommer därför även fortsatt att samordna insatserna mot coronakrisen. Få vet hur hårt EU arbetar med att få fram vaccin till alla men också med åtgärder som ska mildra de sociala och ekonomiska effekter som viruset för med sig.   

– Det finns många andra viktiga frågor som EU kommer att arbeta med parallellt. Till dem hör EU:s mål om att Europa ska vara världens första klimatneutrala världsdel till år 2050 och delmålet att minska utsläppen av växthusgaser med minst 55 procent till 2030. Dessutom har EU-kommissionen precis lagt fram ett förslag på migrationsområdet som nu ska förhandlas inom EU.  

– Slutligen vill jag nämna Brexit som diskuterades mycket ifjol. Det många inte tänker på är att Storbritannien, sedan landet lämnade EU i början på 2020, har en övergångsperiod nu där alla EU-lagar, regler och avtal har fortsatt att gälla. Den här perioden går dock ut vid nyår i år. Om inget avtal om hur relationen mellan EU och Storbritannien ska se ut fr.o.m. 1 januari 2021 har kommit på plats innan dess, är det först vid årsskiftet vi alla kommer märka av de faktiska konsekvenserna av Brexit.  

Har du några tips på hur man som medborgare kan göra sin röst hörd?

 

 1. Rösta
  Sätt dig in i vad de politiska partierna och deras representanter står för och rösta i Europaparlamentsvalet. De vi röstar fram som Sveriges regering är de som kommer representera Sverige i ministerrådet så Riksdagsvalet är även ett indirekt EU-val.
 2. Medborgarinitiativ
  Starta ett eget eller skriv under och stöd någon annans.
  Mer info: https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/get-involved/european-citizens-initiative_sv
 3. Svara på samråd
  Du kan lämna synpunkter på förslag till nya EU-initiativ eller på utvärderingar av befintliga EU-lagar och initiativ.
  Mer info: https://ec.europa.eu/info/consultations_sv
 4. Delta i samhällsdebatten
  Följ nyheterna regelbundet och diskutera det du sett och läst med andra. Ju mer man vet om något desto lättare är det att tycka till och ta ställning.
 5. Kontakta dina politiker  
  De är sällan längre än ett email bort och deras kontaktinfo finns online. 

 

Vill du få tips på fler intressanta artiklar? 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Liknande läsning

Digital bokcirkel gav nya kontakter

Jenny Erikssons bokcirkel ledde till såväl intressanta samtal som ett socialt sammanhang. Hon startade cirkeln i förra året, tillsammans med Frida Stål på Folkuniversitetet.

Möt Melody Farshin

Melody Farshin vill få oss att skratta och tänka på samma gång. Inte minst om fördomar. Du minns ett skämt bättre än ett argument, säger Melody, just nu aktuell som författare och ståupp-komiker.

tidskriften@folkuniversitetet.se
Folkuniversitetets förbundskansli
Box 26152, 100 41 Stockholm

tidskriften@folkuniversitetet.se
Folkuniversitetets förbundskansli
Box 26152, 100 41 Stockholm

Tack!

Du är nu anmäld till Tidskriftens nyhetsbrev.