text  Lennart Frykskog
bild  Thomas Ohlsson

 

12 APRIL 2019

Alla kan vara förebild och skapa värden för andra

Förebildarna i Göteborg praktiserar upplevelsebaserat lärande. Unga människor kastar sig ut i verkligheten och genomför djärva projekt för att stärka den egna förmågan att föregå med gott exempel – och vara en förebild – i samhället.

Unga som ordnar stadsvandringar med politikerna i Göteborg. Unga som filmar matätande politiker som talar mångkultur. Unga som uppmuntrar äldre par i Alingsås att berätta varför de betyder så mycket för varandra…

Jo, de kreativa projekten avlöser varandra när den ideella organisationen Förebildarna släpper loss de ungas handlingskraft i Göteborg med omnejd.

Utbildningarna baseras delvis på föreläsningar och teoretiska workshops, men främst på upplevelsebaserat lärande. Att träna upp förmågorna inom ledarskap och socialt entreprenörskap genom att genomföra egna projekt.

– Vi tror på att lära genom att göra. Vi vill att våra deltagare ska få uppleva den där motiverande känslan av att ha lyckats åstadkomma något, lyckan att lyckas, säger Julia Hult, som är verksamhetsledare för den organisation som hon själv tog initiativ till.

Innan vi berättar mer om projekten ska vi backa bandet. Historien om den ideella organisationen Förebildarna börjar nämligen i stadsdelen Biskopsgården i Göteborg för fyra–fem år sedan.

Julia arbetar då som anställd av staden med att stödja ungt entreprenörskap. Men när all rapportering från området handlar om skottlossning och sociala problem går det trögt att frigöra handlingskraft och skapa optimism.

Sofia Templin, Förebildarna
– Jag tror att förmågan att våga agera på möjligheter kommer att påverka resten av våra liv. Det har öppnat samhället på ett nytt sätt, att se vad man faktiskt kan göra här och nu, säger Sofia Templin.

– Då föddes idén att jobba med positiva förebilder. Det är svårt att ta efter något bra när positiva exempel saknas och när allt man får höra är hur dåligt det är. Jag ville arbeta med att göra skillnad i samhället.

– Men vår verksamhet handlar inte bara om utsatta områden. Vi vill vara så representativa som möjligt för hela samhället, och det har vi lyckats bra med.

Julia Hult delar strävan med många kollegor, närmare 140 personer har uppdrag av Förebildarna. Sommartid arbetar ett 20-tal personer som handledare.

Förebildarnas övertygelse är att alla kan vara en förebild och skapa värden för andra. Målet är att lära ut tänkesätt och entreprenöriella förmågor som hjälper dem att nå dit.

Sofia Templin och Marcus Wassenius, båda 17 år, kan berätta mer. De har drivit projekt som förändringsagenter, gått Förebildsprogrammet, och certifierades nyligen som unga förebilder.

– Jantelagen, släng dig i väggen efter de här utbildningarna. De har ökat vår förståelse för vad vi är kapabla att göra, både i det lilla och det stora, för oss själva och för omvärlden, säger Marcus Wassenius.

– Jag tror att förmågan att våga agera på möjligheter kommer att påverka resten av våra liv. Det har öppnat samhället på ett nytt sätt, att se vad man faktiskt kan göra här och nu, säger Sofia Templin.

Julia Hult är verksamhetsledare på Förebildarna
– Vi tror på att lära genom att göra. Vi vill att våra deltagare ska få uppleva den där motiverande känslan av att ha lyckats åstadkomma något, lyckan att lyckas, säger Julia Hult, verksamhetsledare.

Som förändringsagent skrev Marcus tillsammans med några kamrater i fjol en debatterande insändare i Aftonbladet där de ungas perspektiv lyftes. Nästa projekt blev större: samtliga partier i Göteborg bjöds in för att förklara sin syn på mångkultur framför kameran – samtidigt som de bjöds på mat från de fyra största kulturerna i staden.

Alla partier utom ett (Demokraterna) ställde upp. SVT uppmärksammade projektet, som gick under namnet Smakstark.

– Vi var inspirerade av muk-bang-trenden, och syftet var att få ungdomar att se hur politiker tänker kring mångkultur och integration. Själva lärde vi oss mycket om både integration och marknadsföring på det här projektet, säger Marcus.

Julia Holt, som i vanliga fall driver på projekten, var nära att slå på bromsarna när hon hörde vad som var i görningen. Men hon är glad att hon lät ungdomarna fullfölja.

– Ni hade ett otroligt stort mod, för ni hade verkligen inte alla sakerna på plats från början. Att filmaren slutade komma gjorde inte det hela enklare. Ni fick verkligen hantera osäkerhet och ta vara på de möjligheter som fanns, säger Julia.

Sofia Templin stod i fjol bakom en stadsvandring för politikerna i stadsdelen Tynnered, där hon själv är uppvuxen och som hon anser har fått oförtjänt dåligt rykte. Även detta initiativ uppmärksammades medialt, och det ledde dessutom till en insikt för Sofia om att politiker kan vara lyhörda och påverkbara.

– En av dem uppmanade oss att ”skylla” allt på politikerna, att det är deras ansvar att lösa problemen. Det var en inställning jag inte trodde att politiker hade.

citat

Det är svårt att ta efter något bra när positiva exempel saknas och när allt man får höra är hur dåligt det är.

Ännu ett projekt från i somras rönte lokal uppmärksamhet (i Alingsås Tidning bland annat). Sofia och hennes kamrater uppmanade folk att bekräfta varandra. De tog förebildskapet på allvar och hörde av sig till alla sina förebilder i verkliga livet och berättade vad de hade betytt – vänner, släktingar, föräldrar och kamrater.

– De allra flesta blev väldigt glada och gav jättepositiv respons, men några undrade också vad vi höll på med. Även det säger en del om att det inte är så ofta vi talar om vad andra betyder i våra ögon.

– Gruppen tog det ett steg till när de med kameran påslagen frågade människor på stan vad de såg hos varandra.

En mängd bekräftelser följde.
– Nästan alla tyckte att det här var bra, och jag tror absolut att det stärkte deras relationer!

Fakta

Förebildarna

  • Arbetar med unga, 16–25 år.
  • Kom igång 2016 efter att Stenastiftelsen donerat 2,9 miljoner och Göteborgs stad började stödja.
  • Ordnar programmet Förändringsagenterna för gymnasieungdomar, som avlönas i tre veckor. 240 deltog i somras.
  • Förebildsprogrammet pågår i sex dagar med föreläsningar, workshops och projekt. 60 deltagare i fjol.
  • Certiftierar förebilder, som gått fördjupande utbildning.
  • Ordnar inspirationsprogram, korta workshops och föreläsningar.

Liknande läsning

Hur styrs sjukvården bäst?

Coronapandemin har visat att styrningen av sjukvården måste förändras. Men debattörer fastnar ofta i lösningar i ytterkanten – antingen förstatligande eller bevarat regionalt självstyre.

Flytten går från storstäderna

Trenden är tydlig; alla Nordens huvudstäder visade på utflyttningsrekord under 2020. Flyttlassen går från större städer till mindre och fenomenet är globalt. I USA krymper också megastäderna.

Flytten går från storstäderna

Trenden är tydlig; alla Nordens huvudstäder visade på utflyttningsrekord under 2020. Flyttlassen går från större städer till mindre och fenomenet är globalt. I USA krymper också megastäderna.

tidskriften@folkuniversitetet.se
Folkuniversitetets förbundskansli
Box 26152, 100 41 Stockholm

tidskriften@folkuniversitetet.se
Folkuniversitetets förbundskansli
Box 26152, 100 41 Stockholm

Tack!

Du är nu anmäld till Tidskriftens nyhetsbrev.