läs också:

Försmak av världen som arbetsplats

Bild: Rebecka Barlach
29 maj, 2023
Utlandspraktik är en viktig möjlighet för de studerande på Fotoskolan STHLM, vars framtida arbetsmarknad i hög grad är internationell. Redan under sin andra termin kan de prova på livet som yrkesverksam i Barcelona.
Bild: Rebecka Barlach
29 maj, 2023

Rebecka Barlach och Anna Florén går utbildningen Kommersiell fotograf på Fotoskolan STHLM och gör två veckors LIA i Barcelona. De intensiva dagarna fylls av att leta locations, göra treatments, hämta utrustning, fotografera och gå på föreläsningar. Alla deltagare har blivit indelade i grupper bestående av både blivande fotografer och bilddesigners och bildar på så sätt ett team med olika roller. Varje grupp arbetar med ett riktigt uppdrag för, och i nära kontakt med, en spansk kund.

– Min och Annas grupp jobbar med en kläddesigner och fotar hennes nya kollektion, några jobbar med vingårdar, andra med solglasögon. Under produktionsdagarna är fotografernas jobb att ta bilder medan bildbehandlarna assisterar, därefter tar bildbehandlarnas huvuduppgifter vid, berättar Rebecka Barlach som menar att hon kommer att ha stor nytta av de lärdomar hon fått under praktiken.

Under vistelsen i Spanien fungerar Internationella Skolorna Barcelona som bas – här hålls föreläsningar och lokalerna fungerar både som mötes- och arbetsplats. Dagarna inleds som regel med ett morgonmöte med gruppen och mycket tid ägnas åt viktigt förarbete, som att plocka ut kläder i styliststudios och göra körscheman inför produktionsdagarna. Till skillnad från hemma i det välbekanta Sverige behöver de studerande lära sig hur saker och ting fungerar på plats, kommunicera på andra språk och lösa utmaningar som uppstår, tillsammans och på egen hand.

Anna Florén med en Fuji GFX.

Jag har varit i Barcelona som turist tidigare, men att praktisera här är något helt annat.

– Det är häftigt att vara i en stad på det här sättet, att ha en vardag och ett arbete att utföra. Jag har varit i Barcelona som turist tidigare, men att praktisera här är något helt annat, konstaterar Rebecka Barlach och Anna Florén håller med: 

– Det är en härlig kombination av kulturupplevelser och att lära känna staden på djupet. Vi går ofta till fots när vi letar efter locations, vilket gör att vi lär känna staden under tiden vi jobbar. Jag känner mig redan hemma här!  

Utbildningsledaren Mikael Cronwall ser bara fördelar med att redan under utbildningen få prova på det professionella livet utomlands. Han understryker att yrkesrollerna inom foto i stor utsträckning har internationaliserats och att det därför är avgörande att ha kontakter också utanför Sverige. 

– Vi utbildar för svenska förhållanden, men vi måste ha örat mot marken: arbetsmarknaden är global och ens alster kan publiceras i världsomspännande kontexter. LIA i ett annat land ger inblick i hur det praktiska arbetet kan se ut efter examen och kvalificerade kunskaper i interkulturell kommunikation, säger han.  

Folkuniversitetets yrkeshögskoleutbildningar är ackrediterade partners inom Erasmus, vilket ger Fotoskolan STHLM möjlighet att erbjuda både internationell praktik och stipendier till Erasmus+ Pro – det vill säga praktik inom EU (eller partnerländer) efter avslutad utbildning. Mikael Cronwall menar att EU-programmet är en förutsättning för att kunna anordna LIA utomlands i stor skala. 

– Erasmus har gjort det mer ekonomiskt demokratiskt. Tidigare var de studerande tvungna att betala ur egen ficka, vilket innebar att endast ett fåtal fick chansen. I och med programmet har vi som skola dessutom möjlighet att bjuda in internationella gästföreläsare till Sverige och själva åka utomlands och exempelvis undervisa. Detta bidrar till det internationella nätverkandet, säger han och tillägger att en italiensk glassfotograf nyligen var på besök i Stockholm, liksom en spansk matstylist som deltog i Fotoskolans fotografering av oliver för Fontana.   

Bilddesignerstudenterna Joel Signeul Punsvik och Mikael Bolin ställer in en gimbal.

LIA:n ger en bra grund för ett internationellt nätverk och kommer nog att öppna dörrar framöver.

De studerande vittnar om att det är utvecklande att kastas in i nya miljöer och sammanhang. Att dessutom tvingas balansera kompromissande inom grupparbetet med lyhördhet inför kundens önskemål vässar färdigheterna inom kommunikation. Rebecka Barlach och Anna Florén är övertygade om att internationella erfarenheter och kontakter kommer att vara betydelsefulla för deras fortsatta karriärer, oavsett om de arbetar med bas i Sverige eller någon annanstans. De menar att en bredare förståelse för olika arbetssätt och goda branschrelationer borgar för framtida uppdrag. 

– Jag skulle till exempel känna mig väldigt bekväm med att kontakta dem jag har arbetat med här i Barcelona. LIA:n ger en bra grund för ett internationellt nätverk och kommer nog att öppna dörrar framöver, säger Anna Florén och tillägger: 

– Att praktisera utomlands innebär att man sätts i okända situationer som kräver att man utmanar sig själv och arbetar problemlösande. Tiden i Barcelona har varit mycket lärorik, både vad gäller den personliga och den yrkesmässiga utvecklingen. Jag kommer att bära med mig minnen och inspiration för livet.  

Kort om Erasmusprogrammet

Erasmus är en förkortning för European Region Action Scheme for the Mobility of University Students och är EU:s program för internationellt samarbete och utbyte inom utbildning, ungdom och idrott.
liknande läsning:

Tack!

Du är nu anmäld till Tidskriftens nyhetsbrev.