Personuppgifter och Cookies

Du kan anmäla dig till vårt nyhetsbrev via den här webbplatsen eller via mejl till Tidskriften Folkuniversitetet och vi behandlar dina personuppgifter enligt den rättsliga grunden samtycke. Vi sparar ditt namn och din e-postadress. Kontaktuppgifter till medarbetare på Folkuniversitetet hämtas ur Folkuniversitetets HR-system. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är då intresse. Du kan när som helst bli borttagen ur utskicksregistret genom att kontakta Tidskriften Folkuniversitetet eller genom att välja att sluta prenumerera i nyhetsbrevet. Uppgifterna kommer att sparas så länge Tidskriften Folkuniversitetet skickar ut nyhetsbrevet.

Personuppgiftsansvarig är Folkuniversitetet. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Du kan kontakta Folkuniversitetets förbundskansli på info@folkuniversitetet.se.

Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@folkuniversitetet.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Tidskriften Folkuniversitetets webbplats använder cookies för att ge underlag till statistik över hur webbplatsen används av besökarna. En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att spara på din dator

[matomo_opt_out]

Tack!

Du är nu anmäld till Tidskriftens nyhetsbrev.