text  Cecilia Palm, generalsekreterare, Folkuniversitetet
bild 

10 JANUARI 2018

 

Glöm inte bort det livslånga lärandet

I Folkuniversitetets öppna utbud finns många kurser med inriktning på arbetslivet för den som vill lära mer inom ett område, utan inträdeskrav, på tider som går att kombinera med yrkesarbete och till en rimlig kostnad.

Mål 4 i Agenda 2030 – att säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla – är mer omtalat internationellt än det är i Sverige. En förklaring kan vara att vi i Sverige har ett upparbetat system för fortbildning inom ramen för anställningen liksom en utbyggd vuxenutbildning.

citat

När det gäller utbudet kan vi hoppas på en ökning av fristående kurser inom yrkeshögskolan.

Samtidigt visar olika rapporter att utbudet av fristående kurser inom högskola, yrkeshögskola och komvux inte alltid är relevant eller tillgängligt. Det handlar både om att ha tid och råd – arbetsgivaren kanske inte är beredd att stå för en generell fortbildning som på sikt leder till att den anställde flyttar till en ny arbetsplats. Under årens lopp har olika förslag för att lösa finansieringen presenterats. Senast i raden var regeringens analysgrupp Arbetet i framtiden, som 2016 lanserade idén om en kompetensförsäkring.

När det gäller utbudet kan vi hoppas på en ökning av fristående kurser inom yrkeshögskolan, medan riktningen inom högskolan är oklar. I båda fallen kan behörighetskrav utgöra ett hinder för den som trots lång yrkesverksamhet inte har den formella kompetensen. I Folkuniversitetets öppna utbud finns många kurser med inriktning på arbetslivet för den som vill lära mer inom ett område, utan inträdeskrav, på tider som går att kombinera med yrkesarbete och till en rimlig kostnad. Det är ett starkt bidrag till det livslånga lärandet. 

fakta

Det fristående studieförbundet

Folkuniversitetet är ett studieförbund som bedriver folkbildning och vuxenutbildning på ett 100-tal orter i Sverige. Vi uppbär statsbidrag för de delar av verksamheten som är folkbildningsarbete. Folkuniversitetet drivs i stiftelseform och utan vinstintresse. Folkuniversitetet är partipolitiskt obundet och fristående från religiösa och fackliga intressen.

Folkuniversitetet består av fem olika stiftelser med säte i Lund, Göteborg, Stockholm, Uppsala och Umeå. Därtill finns ett gemensamt förbundskansli. I våra styrelser sitter representanter från universiteten, studentkårerna och Folkuniversitetsföreningen.

Liknande läsning

Forska mer på cirkelns värde

Nu går utredningarna och kontrollerna av studieförbundens rapportering in i slutskedet. Frågan är hur vi går vidare. Ska framtiden mötas med ännu striktare kontroller eller ska vi återupprätta tilliten och också bättre utvärdera resultaten? Det är...

Varför ge sig på kulturen?

När kulturens folk någon enstaka gång ryter till och säger att nu är det nog med nedskärningar – då får de ofta höra att de utgör ”ett sär­intresse”. En klick oklippta och ansvarslösa fri­passagerare. Och förslag på skattesänkningar brukar inte gälla försvaret, infrastrukturen eller ens skolan. Man talar hellre om – kulturen.

tidskriften@folkuniversitetet.se
Folkuniversitetets förbundskansli
Box 26152, 100 41 Stockholm

tidskriften@folkuniversitetet.se
Folkuniversitetets förbundskansli
Box 26152, 100 41 Stockholm

Tack!

Du är nu anmäld till Tidskriftens nyhetsbrev.