text  Gunnar Forsman
bild  Sofia Möller Skog

12 FEBRUARI 2020

Handla Nu! för hållbar omställning

Folkuniversitetet i Dalarna satsar på att synliggöra vad personliga val betyder för miljö, klimat och hållbar omställning.

 

Projektidén föddes efter en klimatföreläsning med meteorolog Pär Holmgren i Särna. Efteråt ville besökarna veta mer om hur de kan leva mer hållbart. Samma fråga väcktes hos en samarbetspartner i Älvdalen vilket resulterade i att utvecklingsmedel söktes från Region Dalarna.

citat

Det är viktigt ur jämlikhets- och demokratisynpunkt att alla ska kunna vara med.

– Projektmedlen gör att vi kan ge kostnadsfria föreläsningar, studiecirklar och workshops, berättar projektledare Sofia Möller Skog. Det är viktigt ur jämlikhets- och demokratisynpunkt att alla ska kunna vara med, oavsett betalningsförmåga. Vi vill samtidigt visa att det kan vara lustfyllt att bidra till hållbar utveckling – för vi mår bra av gemenskapen.
Deltagarna i studiecirklarna är 36–81 år. Särna och Älvdalen är pilotorter. Nästa satsning är föreläsningarna tillsammans med Centrum för klinisk forskning i Falun där Johan Kuylenstierna, utsedd till Sveriges miljömäktigaste person, kommer att inleda.

Liknande läsning

tidskriften@folkuniversitetet.se
Folkuniversitetets förbundskansli
Box 26152, 100 41 Stockholm

tidskriften@folkuniversitetet.se
Folkuniversitetets förbundskansli
Box 26152, 100 41 Stockholm