text  Gunnar Forsman
bild Nadja Hallström

 

10 MAJ 2019

Hickmat förstärker nyanländas studielust

Från Ystad i söder till Hässleholm i norra Skåne. På Lunds universitet åker studenter ut till nyanlända för att hjälpa dem att få godkänt i svenska.

År 2017 startade projektet Stärka språket på Lunds universitet i samarbete med Folkuniversitetet. Projektet riktar sig till nyanlända ungdomar i högstadiet och gymnasiet. Mentorskapet utförs av studenter, vars roll är att hjälpa eleverna och öppna upp för vidare studier. Konceptet Stärka språket utgår ifrån SI-modellen (se faktaruta), en samverkansmodell som syftar till att förstärka studieförmågor och studieresultat. Grupper om 5–15 elever möts veckovis under ledning av en äldre förebildsstudent.

På Lunds universitet möter vi 22-åriga Hickmat Hamie som studerar till läkare och är en av 20 SI-ledare. Hickmat fick kontakt med Stärka språket genom en annons där språkmentorer efterlystes.

citat

Det handlar om att förstärka elevernas egna viljor och målsättningar.

 – Med mina egna livserfarenheter och bakgrund kände jag att det här var något som tilltalade mig. Hickmat gillar att undervisa, vilket också bidrog till att han hoppade på mentorskapet. Nu lägger han två till tre timmar i veckan på att förbereda sina lektioner, och själva träffen varar i en timme. Under lektionstimmen uppmuntrar han samarbete.

– Samverkanspedagogiken ska uppmuntra till att samarbeta, den ska vara rolig, stimulerande och undvika de traditionella rollerna som förväntas mellan lärare och elev. Under träffarna är det viktigt att mentorerna inte serverar svaren. Gruppen ska få redskapen till att söka svaren.

Hickmat Hamie vill inspirera, motivera och ge eleverna studietekniker för framtiden.

– Eleverna är där frivilligt. De kommer med olika bakgrunder och det som förenar dem är målet att stärka språket för att komma vidare i sina studier, säger Hickmat. Han vill inspirera, motivera och ge dem studietekniker för framtiden. Det handlar om att förstärka elevernas egna viljor och målsättningar. Hickmat tycker att det är spännande med det internationella nätverk som omger SI-modellen. Det finns möjligheter att besöka internationella konvent. Till sommaren anordnas bland annat ett i Storbritannien.

Hickmat och de andra ledarna träffas månadsvis hos Teresia Jacobsson. Teresia är projektledare och mentor för ledarna. På hennes träffar blir de uppdaterade, det utbyts erfarenheter och delges information om kommande konvent. Teresia berättar att ett 20-tal studenter har rekryterats och blivit utvalda och att samtliga är nöjda med projektet.

– Förutom den extrainkomst projektet generar så är det även en filantropisk gärning som utvecklar studenterna på ett personligt plan. Förra våren blev Stärka språket inbjuden till att närvara på ett konvent i USA. Att det blev just Stärka språket är inte så konstigt, svenska utbildningsinstanser visar nämligen goda resultat på andraspråksinlärning. Stärka språket har finansiering fram till sommaren 2019 och diskussioner förs om en fortsättning.

Bilden ovan: Mentorn Hickmat Hamie och projektledare Teresia Jacobson.

fakta

Fakta om Supplemental Instruction (SI)

Utvecklades på 70-talet vid University of Missouri Kansas City i USA. SI står för Supplemental Instruction – eller samverkansinlärning. För drygt 25 år sedan tog några universitetsanställda med sig modellen till Lund. SI är ett internationellt stödprogram som ska förstärka studieförmågor och studieresultat.

Liknande läsning

Digital bokcirkel gav nya kontakter

Jenny Erikssons bokcirkel ledde till såväl intressanta samtal som ett socialt sammanhang. Hon startade cirkeln i förra året, tillsammans med Frida Stål på Folkuniversitetet.

Möt Melody Farshin

Melody Farshin vill få oss att skratta och tänka på samma gång. Inte minst om fördomar. Du minns ett skämt bättre än ett argument, säger Melody, just nu aktuell som författare och ståupp-komiker.

tidskriften@folkuniversitetet.se
Folkuniversitetets förbundskansli
Box 26152, 100 41 Stockholm

tidskriften@folkuniversitetet.se
Folkuniversitetets förbundskansli
Box 26152, 100 41 Stockholm

Tack!

Du är nu anmäld till Tidskriftens nyhetsbrev.