text  Gunnar Forsman
bild  

15 NOVEMBER 2019

Tre tips för inkluderande möten

Människor är olika och har olika behov. Genom att skapa inkluderade möten bjuds deltagare in till att medverka utifrån sina unika behov och förutsättningar.

Under 2019 har verksamhetsutvecklarna Belinda Hirvonen och Kristina Carling från Folkuniversitetet tagit fram en inkluderande styrelseutbildning riktad till Sveriges förenade studentkårers styrelse. Parallellt har en utbildning i demokratiska arbetsmetoder för föreningslivet också tagits fram. Det samlade materialet ska även kunna användas av andra grupper.

Varför är det viktigt att möten i föreningsliv och arbetsliv är inkluderande?

– Mötesdeltagare ska kunna delta utifrån sina unika behov och förutsättningar. Det innebär ett aktivt arbete för att skapa ett gruppklimat där alla deltagare känner sig välkomna och trygga. Syftet är att alla får komma till tals, känna sig sedda och hörda.

Vilka moment är viktiga att inkludera och fokusera på i utbildningen?

– I utbildningen fokuserar vi på inkluderande mötestekniker, normkritik, grupprocesser, härskartekniker och konflikthantering – olika aspekter som samverkar och påverkar dynamiken i arbetsgrupper.

Belindas tips för inkluderande möten

1. Använd checklistor.

Det finns en mängd checklistor. Projektet NAB (normer, attityder och beteenden) har sammanställt 10 nedladdningsbara checklistor som hjälper dig att anordna möten med hänsyn till bl.a. funktionsnedsättningar, könsidentitet och kön. Checklistorna hittar du på http://tankebanken.se/verktyg/#checklistor

2. Inled möten med rundor.

En mötesform där ordet får gå laget runt, den som har ordet får tala till punkt och andra ska inte kommentera det som sägs. Rundor skapar lika villkor.

3. Gemensamma mötesregler.

Diskutera vilka regler som är viktiga för att alla ska trivas och känna sig respekterade och delaktiga i gruppen.

Liknande läsning

tidskriften@folkuniversitetet.se
Folkuniversitetets förbundskansli
Box 26152, 100 41 Stockholm

tidskriften@folkuniversitetet.se
Folkuniversitetets förbundskansli
Box 26152, 100 41 Stockholm

Tack!

Du är nu anmäld till Tidskriftens nyhetsbrev.