läs också:

”Jag uppskattar en tålmodig lärare”

1 mars, 2023
Narkosläkaren Pavla Selingerová kom till Sverige från södra Tjeckien för ett år sedan. Hon följde med sin make, som hade fått arbete som forskare inom molkeylärbiologi på Umeå universitet.
1 mars, 2023

Det var en självklarhet för mig eftersom vi ville bo tillsammans och inte ha ett långdistansförhållande. Dessutom visste vi att i Västerbotten kan det finnas möjligheter för mig som narkosläkare. 

För att arbeta som läkare krävs att man klarar ett svenskatest på C1-nivå för att få språklig behörighet till yrkeslegitimation av Socialstyrelsen. Det är just på den nivån, C1, som Pavla studerar efter elva månader i det nya landet. 

Pavla Selingerová arbetar som narkosläkare i Västerbotten.

Det är inte lätt att lära sig ett nytt språk från grunden, särskilt när man inte är så ung. Men jag gillar att lära mig svenska och språk generellt, det känns meningsfullt och roligt. Sammanfattningsvis, nej, det har inte varit svårt att lära mig svenska. 

En drivkraft har varit att komma ut på arbetsmarknaden. Pavla vill skaffa sig erfarenheter av en arbetsmiljö som är lite annorlunda än den hon har varit van vid. Det är berikande, säger hon. 

– Dessutom är det viktigt ur ekonomisk synvinkel. Det är oacceptabelt för mig att bara min man arbetar här. 

Det är oacceptabelt för mig att bara min man arbetar här.

Pavla Selingerovas lärare heter Fredrik Vågberg, som arbetare heltid med språkuppdrag på Folkuniversitetet sedan 1,5 år. Han förtjänar ett omnämnande.

– Jag uppskattar en tålmodig lärare. Tack vare det kan jag lära mig svenska snabbt och ordentligt. Det skulle inte vara lika roligt och intressant utan det.

Fredrik Vågberg lotsar flera studerande mot privata företag och vårdyrken. Han är van att anpassa sig till människor med olika språk- och utbildningsbakgrund.

– Inom vård jobbar de nära människor. De behöver kunna förstå och göra sig förstådda med dem. Men de behöver även kunna rapportera på ett bra sätt och kommunicera med kollegor.

liknande läsning:

Tack!

Du är nu anmäld till Tidskriftens nyhetsbrev.