text  Lennart Frykskog

12 FEBRUARI 2020

Konkret steg på vägen

Maria är civilekonomen i grunden, Per är verksam som musikproducent. Båda är idag, efter 20 veckors utbildning, diplomerade redovisningsekonomer.

 

Vi möter dem vid en datasal hos Folkuniversitet i Stockholm, där de en dag i veckan sedan i somras trimmas i bokföring, redovisning, skatteregler och annat av läraren Jonas Tottie-Håkansson. Sedan blir det (minst) lika mycket självstudier varje vecka. I mitten av februari har de fått sina diplom efter ett avslutande examensarbete.

– Jättebra lärare, inget dalt och bra tempo, säger Per

Bredhammar, som efter avslutat gymnasium 1997 startade eget inom musikbranschen. Nu vill han ta över bokföringen i egen regi, och han uppskattar skolbänken igen. Självdisciplinen som studierna tvingar fram har varit det roligaste och svåraste med kursen, säger han.

– Det är verkligen något annat än det jag normalt gör i företaget där jag bestämmer allt själv. Nu måste jag rätta mig efter någon annan och samtidigt använda huvudet på bästa sätt.

citat

Det här passar mig som hand i handske, en väldigt konkret utbildning.

Maria Rogfalk är civilekonom, med marknadsföring som inriktning. Efter en vistelse utomlands, med uppgifter som inte var gångbara i Sverige, satsar hon nu på Karriär 2.0, som hon kallar det – och tar samtidigt steget från redovisningsassistent till redovisningsekonom.

– Det här passar mig som hand i handske, en väldigt konkret utbildning för ett konkret jobb i en ny yrkesroll. Jag gillar vidareutbildning i olika former, men det gäller att det leder till ett utfall också. Det finns många trevliga tralala-kurser som inte är så användbara.

Det extra arbete som vidareutbildningen innebär, vid sidan av jobbet, känns lätt eftersom det finns mål och mening med studierna, understryker Maria som satsar på en anställning på en redovisningsbyrå, men inte är främmande för att bli egen på sikt.

– Från att ha varit väldigt specialiserade har vi ju båda skaffat oss en bred kunskapsbas, som är användbar i framtiden.

Liknande läsning

tidskriften@folkuniversitetet.se
Folkuniversitetets förbundskansli
Box 26152, 100 41 Stockholm

tidskriften@folkuniversitetet.se
Folkuniversitetets förbundskansli
Box 26152, 100 41 Stockholm

Tack!

Du är nu anmäld till Tidskriftens nyhetsbrev.