text  Andreas Åhs
bild  Oskar Allerby

10 MAJ 2021

Korta vägen breddas

Arbetsförmedlingen öppnar för att ta emot arbetslösa akademiker från Sverige i Akademikerspåret Korta vägen. Bakgrunden är det osäkra läget på arbetsmarknaden under covid-19, och att arbetslösheten förväntas stiga.

Ett möte mellan Arbetsförmedlingen och Folkuniversitetet i Göteborg resulterade i beslutet att starta en grupp med tjugo deltagare som tidigare har varit ekonomer.

– Målsättningen är att detta ska leda till kontinuerliga starter för olika yrkesgrupper. Vi hoppas också på att få samma möjlighet att bredda utbildningen på andra orter, säger Mikael Nordberg, regionchef för uppdragsutbildning.

citat

Här gör Folkuniversitetet en viktig samhälls­insats.

Mikael Nordberg menar att vidareutvecklingen av Akademikerspåret Korta vägen visar hur välfungerande och nödvändig utbildningen är.

– Behovet är betydande. Här gör Folkuniversi­tetet en viktig samhällsinsats, säger han. 

Folkuniversitetet är en av Sveriges ledande leverantörer av Akademikerspåret Korta vägen, som genomförs på uppdrag av Arbetsförmedlingen i samarbete med universitet och högskolor.   

fakta

Korta vägen

Korta vägen är ett samarbete mellan högskolor/universitet, Arbetsförmedlingen och olika utbildningsanordnare. Utbildningen vände sig först till utlandsfödda akademiker men har nu breddats till även svenskfödda akademiker. 

Liknande läsning

Praktik ger rätta kunskaperna

Utbildningen till läke- och livsmedelstekniker ska möta behoven på arbetsmarknaden. Lisa Miltorp och Safa Dhaouadi gör just nu praktik på två företag i Malmö – och de stortrivs.

tidskriften@folkuniversitetet.se
Folkuniversitetets förbundskansli
Box 26152, 100 41 Stockholm

tidskriften@folkuniversitetet.se
Folkuniversitetets förbundskansli
Box 26152, 100 41 Stockholm

Tack!

Du är nu anmäld till Tidskriftens nyhetsbrev.