Klara Johansson

 

10 SEPTEMBER 2020

Kostnadsfria kurser för permitterade

För att möta ett ökat behov av kompetensutveckling hos vuxna, beslöt regeringen att tillföra studieförbunden 30 miljoner kronor under 2020 för arbetsmarknadsnära utbildningar på distans.

Syftet är att mildra de ekonomiska konsekvenserna av virusutbrottet genom att skapa möjligheter för människor att genom vidareutbildning och nya kompetenser vara bättre rustade när konjunkturen vänder igen.

citat

Det var som att sitta i biljettluckan för en popkonsert.

För Folkuniversitetet startade arbetet i april med att förbereda utbud och kommunikation inför det väntade riksdagsbeslutet i juni. Intensivt arbete ledde till att vi kunde presentera ett kursutbud med ett sextiotal studiecirklar samma dag som riksdagsbeslutet fattades. Kurserna blev mycket snabbt fulltecknade.

–Det var som att sitta i biljettluckan för en popkonsert, anmälningarna bara rasade in, säger Ralf Zetterman som arbetat med samordning av insatsen. På ett dygn blev alla kurser fulltecknade med många reserver.

Några exempel från kursutbudet: Academic English, Programmera i Python, Svenska för omvårdnadspersonal.   

Liknande läsning

tidskriften@folkuniversitetet.se
Folkuniversitetets förbundskansli
Box 26152, 100 41 Stockholm

tidskriften@folkuniversitetet.se
Folkuniversitetets förbundskansli
Box 26152, 100 41 Stockholm