text  Gunnar Forsman
bild  Privat

10 SEPTEMBER 2020

Ny tjänst rustar och matchar deltagare till arbete

Folkuniversitetet har en lång tradition av att hjälpa människor ut i arbete, och har stöttat tusentals individer. Från 2020 finns en ny jobbmatchningstjänst tillgänglig. Den heter Rusta och matcha och erbjuds bland annat i Umeå.

Tillsammans med fristående aktörer prövar och utvecklar Arbetsförmedlingen Rusta och matcha under 2020 och 2021. I vissa testkommuner har Folkuniversitetets verksamhet redan kommit igång. Michaela Zankl jobbar i Stockholm som region­chef för uppdragsverksamheten och hon är även ordförande i Folkuniversitetets nationella uppdragsgrupp. Michaela berättar att testkommunerna har valts ut av Arbetsförmedlingen.

– Myndigheten har valt kommuner där leverantörerna sammantaget ställs inför alla de typer av utmaningar som kan vara aktuella i tjänsten. Den samlade bilden av testkommunerna ska motsvara hela riket.

Målgruppen för Rusta och matcha är bland annat personer med högst förgymnasial utbildning, utom­europeiskt födda, personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga samt personer som är äldre än 55 år. Folkuniversitetet och övriga aktörer ska kunna anpassa tjänsten utifrån deltagarens individuella förutsättningar. Till exempel ska deltagare i etableringsinsatser även kunna delta i svenska för invandrare (sfi) medan tjänsten pågår. Det medför att man med frihet ska kunna utforma effektiva metoder och arbetssätt, dock inom ramen för rådande lagar och förordningar. Den längsta tiden en deltagare får vara inskriven i tjänsten är 12 månader.

umeå

I Umeå testas tjänsten Rusta och matcha i Folkuniversitetets regi.

En av orterna där tjänsten testas är Umeå och där jobbar Malin Ronnhed. Hon är ensam handledare för Rusta och matcha, något hon hoppas kommer att ändras när deltagarantalet ökar. Tillströmningen av deltagare sker genom att deltagaren ansöker om en plats via sin handläggare på Arbetsförmedlingen. Just nu ligger deltagarantalet på 20 personer och i närtid väntas en praktikant från personalvetarprogrammet ansluta som extra resurs. På sikt väntas även kontorets språklärare att bidra.

Malins dagar är fullbokade och varje deltagare hon har ska kallas till individuella möten. Hon och deltagaren sätter tillsammans mål som tar personen närmare arbetsmarknaden. Förutom Malins individuella möten ser hon till så att den inskrivna personen deltar i seminarier om aktuella ämnen som ska hjälpa i jobbsökandet. På kontoret i Umeå anordnar Malin även workshops med inriktning mot praktiskt jobbsökande.

citat

Vi är lyhörda och anpassar oss efter vad deltagaren behöver.

Vissa behöver också språkstöd och digital stöttning.

– Vi är lyhörda och anpassar oss efter vad deltagaren behöver, berättar Malin Ronnhed. Vi ger varje deltagare individuellt anpassade förslag på jobb som går att söka och vid behov även stöttning i att skapa ansökningshandlingarna.

De får även tillgång till Folkuniversitetets nätverk, och kontakt med arbetsgivare och företag.

– Dessa kontakter är jätte­viktiga säger Malin.

Att Rusta och matcha lanserades under coronapandemin har inte påverkat arbetet nämnvärt. Tjänsten är ny och deltagarna har inte någon tidigare version att jämföra med.

Rusta och matcha erbjuds bland annat på följande orter av Folkuniversitetet: Gävle, Umeå, Karlskrona, Oskarshamn, Lidköping, Ronneby, Västerås och Trollhättan.   

Översta bilden: Malin Ronnhed, Folkuniversitetet Umeå

Liknande läsning

Praktik ger rätta kunskaperna

Utbildningen till läke- och livsmedelstekniker ska möta behoven på arbetsmarknaden. Lisa Miltorp och Safa Dhaouadi gör just nu praktik på två företag i Malmö – och de stortrivs.

tidskriften@folkuniversitetet.se
Folkuniversitetets förbundskansli
Box 26152, 100 41 Stockholm

tidskriften@folkuniversitetet.se
Folkuniversitetets förbundskansli
Box 26152, 100 41 Stockholm

Tack!

Du är nu anmäld till Tidskriftens nyhetsbrev.