text  Andreas Åhs
bild  Harald Nilsson

16 SEPTEMBER 2019

Lyckas med värdegrunds-sfi

Det finns en seglivad myt som säger att det är lugnt i sfi-klassrummet så länge läraren undviker tabu¬områden som sex, religion och politik. Samtidigt står det i läroplanen att vuxenutbildningen ska främja förståelsen för andra människor och skapa möjlighet till samtal om värderingar.

Frågan är om det går att förena värdegrunds­arbete med ordinarie undervisning mot kurs­målen? Folkuniversitetet och Göteborgs Stad startade ett projekt för att ta reda på svaret.

– Ett av målen var att eleverna skulle träna språkliga färdigheter i kombination med att de reflekterade kring förståelse för andra människor och tränade sin förmåga till inlevelse, säger Osborn Bladini, utbildningsledare.

citat

Det gällde att få eleverna att våga ta ställning och visa vad de tycker

– Ett annat mål var att skapa en fristad för ordet. Det gällde att få eleverna att våga ta ställning och visa vad de tycker, men ändå förmedla respekt för varandras åsikter.

Med facit i hand fungerar värdegrunds-sfi. Läromedlen som togs fram i projektet kan laddas ner gratis på folkuniversitetet.se/vardegrunds-sfi.   

Bilden ovan: Lärarna bakom värdegrunds-sfi: Osborn Bladini, Ulrika Haglund, Karin Håkansson, Linnea Martinsson och Hanna Damber.

fakta

Ladda ner gratis läromedel

folkuniversitetet.se/vardegrunds-sfi/

Liknande läsning

Kompisar kan hjälpa kvinnor in i arbetslivet

Daria Lebid har en gedigen akademisk utbildning. Ändå har hon svårt att få fäste på arbetsmarknaden. Nu hoppas hon att en kurs som ges i samarbete mellan Nya Kompisbyrån och Folkuniversitetet ska ge henne de pusselbitar som hon saknar.

tidskriften@folkuniversitetet.se
Folkuniversitetets förbundskansli
Box 26152, 100 41 Stockholm

tidskriften@folkuniversitetet.se
Folkuniversitetets förbundskansli
Box 26152, 100 41 Stockholm

Tack!

Du är nu anmäld till Tidskriftens nyhetsbrev.