text  Andreas Åhs
bild  iStock

12 FEBRUARI 2020

Mänskliga möten över alla gränser

Folkuniversitetet i Karlstad beviljades 190 000 kronor från Socialstyrelsen för pilotprojektet ”Levande mötesplatser”. Syftet var att förhindra ofrivillig ensamhet bland äldre och på samma gång minska nya svenskars utanförskap och stärka deras språkliga färdigheter.

 

De äldre fick hjälp att ta sig till en träffpunkt där de blev språkstöd för de nyanlända. Aktiviteterna utgick från deltagarnas önskemål. Det blev oftast matlagning och bakning av svenska och syriska specialiteter.

– Responsen var otroligt positiv. Många av de äldre sa att det var det bästa de någonsin gjort, berättar projektledaren Katherine de Verdier. Det var givande för de nya svenskarna också. De flesta har enligt utvärderingen fortsatt att umgås över gränserna utanför projektet.

Totalt medverkade 15 deltagare:  sju äldre och åtta nyanlända. Folkuniversitetet har ansökt om nya medel för att utveckla verksamheten under 2020.

Liknande läsning

tidskriften@folkuniversitetet.se
Folkuniversitetets förbundskansli
Box 26152, 100 41 Stockholm

tidskriften@folkuniversitetet.se
Folkuniversitetets förbundskansli
Box 26152, 100 41 Stockholm