läs också:

Materialismen trendar bland unga

Bild: Istock
27 juni, 2024
Ungas materialistiska attityder har ändrats. En undersökning av Harris Interactive i USA och Ungdomsbarometern 2024 visar att ungdomar värdesätter materiella tillgångar högre än socialt engagemang.
Bild: Istock
27 juni, 2024

Denna materialistiska trend blir ännu tydligare bland unga vuxna, där en stor majoritet anser att mer pengar skulle öka deras lycka. I Sverige speglar Ungdomsbarometern 2024 samma tema. Den osäkra omvärlden som vi lever i idag har skapat en generation som är mer trygghetssökande och materialistisk än tidigare. Medan svenska ungdomar traditionellt har värderat stora samhällsfrågor högt, visar nuvarande data en förskjutning mot ett mer individuellt fokus.

I USA har man sett att ungdomars intresse för altruism minskat anmärkningsvärt, och i Sverige ser man att ekonomisk stabilitet och personlig trygghet blir alltmer efterfrågat i det dagliga livet. För idag tänker ungdomar och unga vuxna mer på pengar och sin ekonomi. Denna trend påverkar även deras syn på utbildning och arbetsliv, där hög lön har fått allt högre status. Detta visas bland annat i konsultbolaget Universums årliga rankning av Sveriges 100 mest eftertraktade arbetsgivare.

Pengar är viktigt, det är en väldigt tydlig trend.

– Pengar är viktigt, det är en väldigt tydlig trend. Generation Z har en starkare löneförväntan än generation Y som är mer värdedriven, säger Claes Peyron, Nordenchef på företaget Universum, till Dagens Industri. Underlaget till undersökningen kring utbildning och arbetsliv har inhämts från 25 000 studenter vid 33 universitet och högskolor i Sverige. Förutom hög lön är det också tydligt vilka arbetsgivare som är de mest populära. Där toppar bland annat: Spotify, Google och Volvo Cars.

Men förutom pengar så har status också blivit viktigt, där fler unga vill uppfattas som framgångsrika, självständiga och rika. I sociala medier har trender cirkulerat där man gestaltar denna estetik genom begrepp som ”Grisch” och ”CEO aesthetic”. För den nyfikne finns det hashtags som bättre beskriver hur detta ser ut i praktiken.

Men den trendande materialismen tar sig även uttryck i den svenska politiken, där en majoritet av ungdomarna röstade åt höger 2022. Dock skiljer det sig mellan könen och tycks förstärkas över tid, vilket statistik från opinionsinstitutet Verian påvisade 2023. Här drar killar allt längre höger ut och tjejer åt vänster.

– Vi har sett dessa mönster under hela året och det är tydligt att de förstärks snarare än försvagas just nu, konstaterade Per Söderpalm, opinionsansvarig på Verian.

Trots denna utveckling finns det möjligheter att bemöta den matrealistiska utvecklingen bland unga. För att skapa balans kan vuxna främja tacksamhet, socialt ansvar och långsiktigt tänkande.

Vi lever i en komplex tid, där unga behöver navigera en värld som är full av krig, ekonomisk osäkerhet och social förändring. I dessa tider behöver föräldrar, utbildare och politiker förstå sin omvärld för att bättre kunna stödja nästa generation unga vuxna.

Fakta

Ungdomsbarometern genomför årligen en undersökning baserad på intervjuer med ungdomar i åldern 15–24. Under 2023 intervjuades cirka 15 000 personer.
liknande läsning:

Tack!

Du är nu anmäld till Tidskriftens nyhetsbrev.