text  Klara Johansson
bild  Privat

05 MAJ 2020

Mentorsprogram för studerande i glesbygd

Redan innan coronakrisen var trenden stigande för distansstudier inom yrkeshögskolan. Nu testar man mentorer för att ge bättre förutsättningar för de studerande.

 

Folkuniversitetet i Umeå och Uppsala har till exempel studerande från hela landet på sina utbildningar inom Internationell handelslogistiker och GIS (geografiska informationssystem). För att stötta dessa personer fram till en examen har man startat pilotprojektet “Ensam inte stark” med medel från Universitets- och högskolerådet.

 

citat

Mentorsprogrammet är en möjlighet för studenterna att få ut ytterligare värde av sin utbildning.

Till hösten kommer de studerade att få tillgång till en mentor från den sektor de sedan ska jobba i.  Studerande i glesbygdskommuner är prioriterade. 

− I dagsläget ställer många om till att arbeta på distans, säger projektledare Karolina Vannebäck Panzare. Det har sina utmaningar men det innebär också frihet och flexibilitet. Det är något som våra distansstudenter ser som styrkor med att studera på distans, de kan bo var de vill, men kan utbilda sig och utvecklas. Mentorsprogrammet är en möjlighet för studenterna att få ut ytterligare värde av sin utbildning, få kontakter och opartiskt stöd.   

Liknande läsning

tidskriften@folkuniversitetet.se
Folkuniversitetets förbundskansli
Box 26152, 100 41 Stockholm

tidskriften@folkuniversitetet.se
Folkuniversitetets förbundskansli
Box 26152, 100 41 Stockholm

Tack!

Du är nu anmäld till Tidskriftens nyhetsbrev.