text  Gunnar Forsman
bild  Niklas Gustavsson

 

9 APRIL 2019

Midia sätter samhällets viktiga frågor i centrum

Midia Osman Taha bygger sin undervisning på samverkan med viktiga samhällsaktörer. Med sitt engagemang för mänskliga rättigheter vill hon inspirera sina elever.

Innan Mida Osman Taha började som samhällskunskapslärare arbetade hon som SFI-lärare och journalist på Sydsvenskan. Sedan hösten 2018 finns hon på Södra Folkhögskolan i Helsingborg. Midias engagemang och intresse kring mänskliga rättigheter härleds från hennes barndom. – Det hela började när jag som ett litet barn inte fick tala mitt språk i skolan eller lyssna på kurdisk musik på grund av den irakiska dåvarande diktatorn Saddam Hussein, berättar Midia.

citat

Efter att Midia hade flytt till Sverige och blivit lite äldre fick hon kämpa för andra rättigheter

Efter att Midia hade flytt till Sverige och blivit lite äldre fick hon kämpa för andra rättigheter – nämligen rättigheterna som kvinna. När Midia planerar sitt kursinnehåll vill hon att det ska spegla det som är viktigt i samhället.

Hon bjöd därför in den ideella organisationen FreeZone som arbetar för att stärka ungas rättigheter. Samarbetet utgår från skapande workshops där teori, diskussioner och skapande processer möts.

– En stor del och vikt i vårt samhälle läggs på samverkan, säger hon. Tillsammans får eleverna utrycka sina känslor och tankar om mänskliga rättigheter genom texter, bilder, skulpturer och målningar.

FreeZone är inte ensam om att ha besökt Södra Folkhögskolan i Helsingborg. Midia har även bjudit in andra organisationer. En av dessa är Antidiskrimineringsbyrån.

Midias arbete har uppmärksammats utanför klassrummet och tillsammans med en kollega kommer hon snart få ta emot ett stipendium av Region Syds styrelse.

Samarbetet med FreeZone och eleverna fortsätter och just nu planeras släpp av en antologi tillsammans med en utställning.

Liknande läsning

Mats Jonsson

Mats Jonsson skildrar sitt liv i serieform, i sju böcker hittills. Av bara farten skildrar han också samtidens heta frågor – som staden kontra landsbygden. Även tidlösa frågor väcks, om ursprung och rotlöshet. Det självupplevda blir det allmängiltiga.

Hur styrs sjukvården bäst?

Coronapandemin har visat att styrningen av sjukvården måste förändras. Men debattörer fastnar ofta i lösningar i ytterkanten – antingen förstatligande eller bevarat regionalt självstyre.

tidskriften@folkuniversitetet.se
Folkuniversitetets förbundskansli
Box 26152, 100 41 Stockholm

tidskriften@folkuniversitetet.se
Folkuniversitetets förbundskansli
Box 26152, 100 41 Stockholm

Tack!

Du är nu anmäld till Tidskriftens nyhetsbrev.