läs också:

Myndighet ska kartlägga våldet

27 november, 2023
Mäns och hbtqi-personers utsatthet för våld i nära relationer har uppmärksammats mer inom forskning de senaste åren, men en översikt av utsattheten saknas.
27 november, 2023

Nu har regeringen gett Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att kartlägga våldet.

– Det är första gången man tittar på detta i större omfattning, säger Mikael Thörn, enhetschef på Jämställdhetsmyndigheten.

Syftet är att kartlägga förekomsten av mäns och hbtqi-personers utsatthet för våld i nära relationer och göra en analys av behovet av insatser. Man kommer bland annat att ta fram en -forskningssammanställning, se på befintlig statistik och intervjua utsatta.

Mikael Thörn, enhetschef på Jämställdhetsmyndigheten Foto: Jämställdhetsmyndigheten

Arbetet kommer att utföras med ett intersektionellt perspektiv där man även tittar på andra kartläggningar på myndigheten – som förekomsten av våld i ungas relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt äldres våldsutsatthet i parrelationer.

Nicole Ovesen har studerat lesbiska och queera våldsutsatta personer. Studien från 2021 visar att det finns svårigheter både i att se sig själv som våldsutsatt och sin partner som våldsutövare.

– Det finns en rädsla för att både identifiera sig som hbtqi och som våldsutsatt, man har redan -kämpat för att bli accepterad en gång. Det finns inte heller många stödinstanser som har både vålds- och hbtqi-kompetens, säger Ovesen.

Vi måste synliggöra våldet så vi kan stärka arbetet inom området.

Jämställdhetsmyndigheten har tidigare haft i uppdrag att sprida effektiva arbetssätt för hur kommuner kan etablera kontakt med våldsutsatta i nära relationer, detta efter att ha sett att det finns stora skillnader i landet.

– Det är ofta så, därför är dessa kartläggningar som visar vilket stöd som finns, och var det brister, viktiga. Vi måste synliggöra våldet så vi kan stärka arbetet inom området, säger Mikael Thörn.

liknande läsning:

Tack!

Du är nu anmäld till Tidskriftens nyhetsbrev.