text  Andreas Åhs
bild  Andreas Åhs

10 MAJ 2019

Nya lärarassistenter får jobb direkt

Att det råder lärarbrist i den svenska skolan är välkänt. Lärarassistenter är en alltmer efterfrågad lösning och både S och L gick till val med löften om miljardsatsningar.

IGöteborg finns en bred majoritet för att testa lärarassistenter. Här är arbetet redan igång och Wendelsbergs folkhögskola och Folkuniversitetet har startat en ettårig yrkesutbildning som blandar teori med praktik på olika skolor. Av 30 elever fullföljde 22 den första utbildningsomgången. Tio har fått anställning och flera har jobb på gång. En andra omgång pågår och det finns planer på ytterligare en start hösten 2019.

En som ser potential i yrkesrollen och tycker att politikerna borde satsa är Hadieh Shamsi som går utbildningen just nu. Hon är övertygad om att lärarassistenter behövs för att hjälpa eleverna att uppnå lärandemålen.

– En enda pedagog kan inte svara på allas behov, du räcker bara inte till. Då är det många elever, många personer som ska bygga Sveriges framtid, som vi missar, säger hon till ETC Göteborg.

Bilden ovan: Hadieh Shamsi utbildar sig till lärarassistent.

Liknande läsning

Praktik ger rätta kunskaperna

Utbildningen till läke- och livsmedelstekniker ska möta behoven på arbetsmarknaden. Lisa Miltorp och Safa Dhaouadi gör just nu praktik på två företag i Malmö – och de stortrivs.

tidskriften@folkuniversitetet.se
Folkuniversitetets förbundskansli
Box 26152, 100 41 Stockholm

tidskriften@folkuniversitetet.se
Folkuniversitetets förbundskansli
Box 26152, 100 41 Stockholm

Tack!

Du är nu anmäld till Tidskriftens nyhetsbrev.