text  Josef Åhman, rektor för Folkuniversitetet region mitt bild 

10 MAJ 2018

Nya målgrupper, nya möjligheter

Folkuniversitetet är ett oberoende studieförbund med utgångspunkt i individens behov. Det innebär möjligheter att nå ut till de som idag står utanför folkbildningen.

Jag pratade nyligen med opinionschefen på en av Sveriges större mediekoncerner, som berättade om deras svårigheter att nå ungdomar. Förr i tiden nåddes de flesta genom ett fåtal kanaler. Men på vilka arenor och forum finns ungdomarna idag (och imorgon)? Facebook i all ära, men den störst växande gruppen där är 55+.

Paralleller kan dras till folkbildningen. I vårt uppdrag ligger att nå en mångfald av människor. Men hur gör vi för att nå ut till helt nya målgrupper? På vilka fysiska eller virtuella arenor finns de och hur lockar vi dem till oss?

citat

För att nå nya grupper krävs nya grepp

Två prioriterade områden i Folkuniversitetets nya folkbildningsstrategi är att nå fler människor och förnya verksamheten. Båda områdena är viktiga, men det senare kommer sannolikt även att bli ett medel för att nå det förra – för att nå nya grupper krävs nya grepp.

Hur ska då detta förverkligas? Ja, bara det faktum att Folkuniversitetet är ett oberoende studieförbund med utgångspunkt i individens behov innebär möjligheter att nå ut till de som idag står utanför folkbildningen. Vår universitetsanknytning ger också möjligheter. Studentsamarbeten kan ge oss större kunskap om ungdomars behov och samtidigt vara en kanal att nå dem. En tredje möjlighet är ett utvecklat mångfaldsarbete. Genom att attrahera, rekrytera och behålla en mångfald av människor skapar vi de allra bästa förutsättningarna att förnya vår verksamhet. Och att nå nya målgrupper!

fakta

Det fristående studieförbundet

Folkuniversitetet är ett studieförbund som bedriver folkbildning och vuxenutbildning på ett 100-tal orter i Sverige. Vi uppbär statsbidrag för de delar av verksamheten som är folkbildningsarbete. Folkuniversitetet drivs i stiftelseform och utan vinstintresse. Folkuniversitetet är partipolitiskt obundet och fristående från religiösa och fackliga intressen.

Folkuniversitetet består av fem olika stiftelser med säte i Lund, Göteborg, Stockholm, Uppsala och Umeå. Därtill finns ett gemensamt förbundskansli. I våra styrelser sitter representanter från universiteten, studentkårerna och Folkuniversitetsföreningen.

Liknande läsning

Forska mer på cirkelns värde

Nu går utredningarna och kontrollerna av studieförbundens rapportering in i slutskedet. Frågan är hur vi går vidare. Ska framtiden mötas med ännu striktare kontroller eller ska vi återupprätta tilliten och också bättre utvärdera resultaten? Det är...

Varför ge sig på kulturen?

När kulturens folk någon enstaka gång ryter till och säger att nu är det nog med nedskärningar – då får de ofta höra att de utgör ”ett sär­intresse”. En klick oklippta och ansvarslösa fri­passagerare. Och förslag på skattesänkningar brukar inte gälla försvaret, infrastrukturen eller ens skolan. Man talar hellre om – kulturen.

tidskriften@folkuniversitetet.se
Folkuniversitetets förbundskansli
Box 26152, 100 41 Stockholm

tidskriften@folkuniversitetet.se
Folkuniversitetets förbundskansli
Box 26152, 100 41 Stockholm

Tack!

Du är nu anmäld till Tidskriftens nyhetsbrev.