Om Tidskriften Folkuniversitetet

Tidskriften Folkuniversitetet vänder sig till nyfikna och engagerade personer för att visa hur Folkuniversitetet bidrar till samhällsutvecklingen. Vi bidrar också med omvärldsanalys samt skriver om forskning, trender och pedagogik.

Tidskriften utkommer fyra gånger per år i pappersformat och nyhetsbrev (fr.o.m. hösten 2019). Tidningswebbplatsen uppdateras löpande.
Ansvarig utgivare är Gunnar Danielsson, generalsekreterare Folkuniversitetet.
Redaktör är Klara Johansson, 08 – 679 29 63, klara.johansson@folkuniversitetet.se.
Redaktionsrådet består av Elin Lindström, Cecilia Montgomery, Jenny Tingvall, Andreas Åhs, Viktoria Nygren och Gunnar Forsman.

Produktion

Grafisk form: Torino Tidningsform AB
Tryck: Trydells AB
ISSN 0284-7574
Tidningen är tryckt på svanenmärkt papper.
Nominerad till Svenska Designpriset 2018.

Innehållsförslag

Är du skribent, fotograf, illustratör eller en av våra läsare? Vi tar gärna emot förslag på innehåll. Redaktionen ansvarar inte för ej beställda manus eller bilder.

Kontakt

tidskriften@folkuniversitetet.se
Folkuniversitetets förbundskansli
Box 26152, 100 41 Stockholm

Prenumerera

Prenumerera på Tidskriften Folkuniversitetet i pappersformat eller som nyhetsbrev. Anmäl dig till tidskriften@folkuniversitetet.se.

Om Folkuniversitetet

Studieförbundet Folkuniversitetet bedriver folkbildning och vuxenutbildning i hela Sverige. Vår idé är att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv. Kunskap förändrar.

Öppet för alla

Vi menar att det behövs många olika utvecklingsvägar för att det livslånga lärandet ska komma alla människor till del. Folkbildningstanken – alla människors livslånga rätt att fritt söka efter kunskap – genomsyrar vår pedagogik, vår organisation och våra värderingar. Folkuniversitetets utgångspunkt är att varje människa har behov av kunskap och vårt breda kursutbud är tillgängligt för alla. När vi planerar och genomför vår verksamhet utgår vi alltid från individens behov.

Med ett vetenskapligt förhållningssätt

Vi har ett nära samarbete med universiteten. Kurserna och det pedagogiska tänkandet präglas av ett vetenskapligt förhållningssätt och av vår framväxt ur den akademiska världen. Att förmedla forskningsinformation och göra den tillgänglig för allmänheten är en viktig uppgift för oss.

Internationellt perspektiv

Internationella kunskaper och erfarenheter utvecklar och berikar vår verksamhet i Sverige. Idéer och inspiration får vi bland annat genom samarbetet med våra skolor i Europa och genom vårt engagemang i internationella nätverk.

Det fristående studieförbundet

Folkuniversitetet är ett studieförbund som bedriver folkbildning och vuxenutbildning på ett 100-tal orter i Sverige. Vi uppbär statsbidrag för de delar av verksamheten som är folkbildningsarbete. Folkuniversitetet drivs i stiftelseform och utan vinstintresse. Folkuniversitetet är partipolitiskt obundet och fristående från religiösa och fackliga intressen.

Folkuniversitetet består av fem olika stiftelser med säte i Lund, Göteborg, Stockholm, Uppsala och Umeå. Därtill finns ett gemensamt förbundskansli. I våra styrelser sitter representanter från universiteten, studentkårerna och Folkuniversitetsföreningen.

Läs mer på folkuniversitetet.se

Tack!

Du är nu anmäld till Tidskriftens nyhetsbrev.