text  Klara Johansson
bild  Robert Danielsson

10 SEPTEMBER 2020

Ömmar för ödehus

I Sverige finns tusentals övergivna hus. Här finns potential för ett billigt och vackert hem för den som vill bo på landsbygden och kan tänka sig att hugga i lite. Och det har visat sig att många kan.

Robert Danielsson har blivit en frontfigur för ödehusrörelsen som nu drar genom landet. Han arbetar själv med förvaltning och restaurering av kulturmiljöer och startade Facebookgruppen “Jag räddade ett ödehus” där människor delar inspiration och erfarenheter. En återkommande fråga där är hur man hittar och kontaktar ägare av ödehus.

– Det finns ingen statistik och heller ingen klar definition om hur många ödehus det finns, säger Robert Danielsson. Är en sommar­stuga som endast nyttjas en vecka per år öde, en mindre skogsgård som endast används för jakt och skogsbruk, generationsboendet? Lantmäteriet har en siffra på uppemot 200 000 hus som kan användas som bostad men där ingen är skriven. Men regelrätta ödehus som har eftersatt skötsel och som tappat i betydelse, ja mer än 20 000 hus i alla fall.

robert danielsson

Robert Danielsson, ödehusräddare.

Att husen gått ett ensamt öde till mötes har mycket att göra med utflyttning från landsbygden, men det finns även andra orsaker.

– Det finns omvärldsfaktorer som att samhället valt att satsa på det urbana livet framför landsbygden, att vi har gått från ett agrart samhälle till ett tjänstesamhälle som har tömt hela trakter på folk, till stora markuppköp som gjort bostäderna över, till skilsmässor, sjukdom, armod eller att folk helt enkelt inte vill släppa taget, säger Robert Danielsson.

Gamla hus är ofta uppförda för att stå i hundratals år och de är byggda därefter. Därför kan ett hus som stått utan fönsterglas och med vittrad panel ändå vara en god investering. I ödehus­rörelsen talas mycket om byggnadsvård – att restaurera på ett sätt som stämmer med husets historia.

citat

Räddade ödehus är essensen av byggnadsvård.

– Räddade ödehus är essensen av byggnadsvård, då det handlar om att ta till vara kvaliteter från förr, återbruk och att använda material och metoder som fungerat över tid, säger Robert Danielsson.

Just nu arbetar han med projektet Landsbygdsdröm. Tillsammans med Jennifer Erlandsson gör han Youtube-tv där de försöker para ihop ett ödehus med en ödehusräddare och samtidigt slå ett slag för landsbygdens livskraft. Att efterfrågan på dessa bortglömda hus blossar upp nu kopplar han samman med många olika samhällsströmningar.

Klimat- och miljöfrågan, corona­pandemin färsk i minnet, ett ökat intresse för byggnadsvård, ett stort antal pensionsavgångar efter 40-talisterna, bostadsbrist i ett stort antal kommuner, flyktingvågen 2015, ökade krav på livsmedelsproduktion, landsbygdens folk som tröttnat på offermentaliteten som sprids i media, nybyggnationens kollaps, bolånetaket och reavinstens påverkan på bostadsmarknaden och folks rädsla för större samhällskollaps har medfört att fler börjat inse att de tomma husen kan vara verktyget att få saker att börja fungera på nytt.   

fakta

Fakta

Sugen på ett ödehus? Var i en fas i livet då du har tid och ork att lägga på detta, tipsar Robert Danielsson, då det i många fall handlar om flera års arbete. Det här är byggnadsrenoveringens elitgren och man måste vara beredd på att vilja kunna mycket själv, både om byggnadskonstruktion, ekonomi och att hushålla med sin ork.

Liknande läsning

Flytten går från storstäderna

Trenden är tydlig; alla Nordens huvudstäder visade på utflyttningsrekord under 2020. Flyttlassen går från större städer till mindre och fenomenet är globalt. I USA krymper också megastäderna.

Flytten går från storstäderna

Trenden är tydlig; alla Nordens huvudstäder visade på utflyttningsrekord under 2020. Flyttlassen går från större städer till mindre och fenomenet är globalt. I USA krymper också megastäderna.

Varifrån jobbar du helst?

Pandemin har förändrat mångas arbetsvardag. Att jobba hemifrån har blivit en etablerad lösning för många yrkesgrupper. Men varför inte gå ett steg längre?

tidskriften@folkuniversitetet.se
Folkuniversitetets förbundskansli
Box 26152, 100 41 Stockholm

tidskriften@folkuniversitetet.se
Folkuniversitetets förbundskansli
Box 26152, 100 41 Stockholm

Tack!

Du är nu anmäld till Tidskriftens nyhetsbrev.