Tilliten är utmanad

Tilliten är utmanad

Studieförbunden ifrågasätts i debatten, men lite sägs om vad folkbildningen åstadkommer. Vi är oslagbara när det gäller att skapa mervärde både för individen och för samhället.

Ingen får lämnas utanför

Ingen får lämnas utanför

Utbildningsmålet i Agenda 2030 är nyckeln till att nå även övriga mål. Att ha en fungerande vuxenutbildning är helt nödvändigt.

Idéburen sektor missgynnas

Idéburen sektor missgynnas

Ideella skulle kunna bidra i högre utsträckning till den gemensamma välfärden, om regelverk och satsningar anpassades bättre.

Individen i centrum

Individen i centrum

Behovet av livslångt lärande och kompetensutveckling tar allt större plats i debatten. Andelen vuxna i lärande måste öka.

Vem ska stötta folkbildningen?

Vem ska stötta folkbildningen?

Det finns anledning att känna oro över att den del av det svenska civilsamhället som studieförbunden utgör, successivt förlorar anhängare.

Tidskriftens nyhetsbrev!

Opinion, integration, civilsamhälle, kultur, vetenskap och utbildning i din brevkorg fyra gånger per år.

tidskriften@folkuniversitetet.se
Folkuniversitetets förbundskansli
Box 26152, 100 41 Stockholm

tidskriften@folkuniversitetet.se
Folkuniversitetets förbundskansli
Box 26152, 100 41 Stockholm