Utgå från individen

Utgå från individen

Regeringens satsar på det livslånga lärandet och flera nya intiativ har tagits men de missar folkbildningen.

Sfi behöver politisk vilja

Sfi behöver politisk vilja

Bra undervisning i svenska för invandrare, sfi, utgör den enskilt viktigaste faktorn för möjligheten att etablera sig och skapa en framtid i det svenska samhället.

Tilliten är utmanad

Tilliten är utmanad

Studieförbunden ifrågasätts i debatten, men lite sägs om vad folkbildningen åstadkommer. Vi är oslagbara när det gäller att skapa mervärde både för individen och för samhället.

Ingen får lämnas utanför

Ingen får lämnas utanför

Utbildningsmålet i Agenda 2030 är nyckeln till att nå även övriga mål. Att ha en fungerande vuxenutbildning är helt nödvändigt.

Idéburen sektor missgynnas

Idéburen sektor missgynnas

Ideella skulle kunna bidra i högre utsträckning till den gemensamma välfärden, om regelverk och satsningar anpassades bättre.

Tidskriftens nyhetsbrev!

Opinion, integration, civilsamhälle, kultur, vetenskap och utbildning i din brevkorg fyra gånger per år.

tidskriften@folkuniversitetet.se
Folkuniversitetets förbundskansli
Box 26152, 100 41 Stockholm

tidskriften@folkuniversitetet.se
Folkuniversitetets förbundskansli
Box 26152, 100 41 Stockholm