Individen i centrum

Individen i centrum

Behovet av livslångt lärande och kompetensutveckling tar allt större plats i debatten. Andelen vuxna i lärande måste öka.

Vem ska stötta folkbildningen?

Vem ska stötta folkbildningen?

Det finns anledning att känna oro över att den del av det svenska civilsamhället som studieförbunden utgör, successivt förlorar anhängare.

Framtidsinvestera i sfi!

Framtidsinvestera i sfi!

Låt oss prata om verkligheten för sfi-undervisningen. Folkuniversitetet är en av de fristående aktörer som bedriver sfi-undervisning. Vi är väl förtrogna med läget.

Ett avgörande val

Ett avgörande val

Årets val till Europaparlamentet kan bli det viktigaste sedan Sverige blev medlem. Många mobiliserar för att vinna inflytande.

Tidskriftens nyhetsbrev!

Opinion, integration, civilsamhälle, kultur, vetenskap och utbildning i din brevkorg fyra gånger per år.

tidskriften@folkuniversitetet.se
Folkuniversitetets förbundskansli
Box 26152, 100 41 Stockholm

tidskriften@folkuniversitetet.se
Folkuniversitetets förbundskansli
Box 26152, 100 41 Stockholm