läs också:

Pedagogik över generationsgränserna

29 maj, 2023
29 maj, 2023

På Folkuniversitetet arbetar man sedan 2022 med Erasmus+-projektet IDOL (Intergenerational Digital Service Learning). Projektet samordnas av Johannes Gutenberg-Universitat Mainz och involverar förutom Folkuniversitetet även University of València i Spanien, University of Vienna i Österrike, European E-learning Institute i Danmark och Momentum i Ireland.

Bakgrunden till projektet var pandemin när det blev tydligt att uppfattningar om ålder kunde splittra generationer, i en tid då sammanhållning och solidaritet var särskilt viktiga. IDOL utvecklar en ny pedagogisk metod som har potential att ta itu med frågan om solidaritet mellan generationer. Projektet riktar sig mot lärare och personal vid högskolor och universitetet och har tre delmål. Det första är en praktisk guide inom ämnet ”Intergenerational Digital Service Learning”, det andra en verktygslåda som innehåller vägledning för lärosäten som vill implementera pedagogiken i sin undervisning och det sista delmålet är en ”hackathon guide”. I slutet av mars träffades projektparterna i Valencia och påbörjade arbetet med det sista delmålet.

liknande läsning:

Tack!

Du är nu anmäld till Tidskriftens nyhetsbrev.