text  Gunnar Forsman
bild  IStock

05 MAJ 2020

Phubbing gör oss mindre mänskliga

Har du någon gång suttit i ett samtal med en vän där vännen plötsligt ignorerar dig? Satt din vän och tittade i sin smartphone när det inträffade? Om svaret är ja så har du upplevt phubbing.

 

Phubbing är ett beteende som uppstår när en person är så pass upptagen av sin smartphone att hen väljer att ignorera människorna i sin omgivning. Begreppet kommer från en sammansättning av orden phone och snubbing, där det engelska ordet snub betyder ignorera. Två forskare från University of Kent i England beskriver att det är människors internetberoende som bidragit till att skapa detta beteende. Socialpsykologiforskarna Varoth Chotpitayasunondh och Karen Douglas har också identifierat faktorerna som styr människor in i ett smartphoneberoende och det är en kombination av internetberoende, rädslan för att missa något och bristen på självkontroll.

Karen Douglas, forskare inom socialpsykologi.

Eftersom phubbing är ett ganska etablerat inslag i vår vardag så påverkar det också våra sociala interaktionen på ett negativt sätt. Interaktionerna blir nämligen färre och det är i våra möten vi blir människor. Phubbing visar sig därför vara skadligt mot våra mest grundläggande behov eftersom beteendet påverkar vår känsla av tillhörighet, självkänsla och meningsfulla existens. Phubbing kan göra att människor känner sig uteslutna och uttömda och det forskarna tycker är extra skrämmande är att beteendet är återkommande.

Tillverkarna bakom appen RescueTime har skapat en affärs­idé som går ut på att optimera vår vardag genom att mäta tiden vi tillbringar framför våra skärmar. Utifrån deras insamlade data, som de inhämtar genom att övervaka vår smartphoneanvändning, kan de se att vi tillbringar i snitt tre timmar och femton minuter med våra smartphones varje dag, medan 20% spenderar uppåt fyra och en halv timme varje dag med telefonen. De flesta av oss tycks alltså uppskatta den tid vi tillbringar med våra telefoner.

citat

Beteendet påverkar vår känsla av tillhörighet, självkänsla och meningsfulla existens.

I en amerikansk studie har man studerat hur phubbing påverkar våra närmaste relationer. I studien med det passande namnet My life has become a major distraction from my cell phone: Partner phubbing and relationship satisfaction among romantic partners har man sett att resultatet av att leva i ett förhållande där phubbing är förekommande, uppstår också konflikter kring smartphoneanvändandet. Något som senare kan resultera i att förhållandet tar slut. I en uppföljningsstudie från Kina gjord med 243 vuxna och gifta deltagare såg man liknande resultat, nämligen att phubbing är förknippat med lägre äktenskaplig tillfredsställelse.

Även i Sverige ska det forskas på phubbing. I projektet Phubbing i arbetslivet ska man studera mobiltelefonanvändning i arbetslivet med fokus på mobilbeteenden i sociala situationer under arbetsdagen och samband med arbetsmiljöfaktorer. I projektet ingår forskare från Göteborgs universitet och forskare från CGHRM (Centrum för global HRM).   

 

fakta

Phubbing i arbetslivet

Forskningsrådet Forte har beviljat 4,3 miljoner kronor till svenska forskningsprojektet ”Phubbing i arbetslivet”. Det är ett treårigt forskningsprojekt med flera delstudier.

Liknande läsning

Flytten går från storstäderna

Trenden är tydlig; alla Nordens huvudstäder visade på utflyttningsrekord under 2020. Flyttlassen går från större städer till mindre och fenomenet är globalt. I USA krymper också megastäderna.

Flytten går från storstäderna

Trenden är tydlig; alla Nordens huvudstäder visade på utflyttningsrekord under 2020. Flyttlassen går från större städer till mindre och fenomenet är globalt. I USA krymper också megastäderna.

Varifrån jobbar du helst?

Pandemin har förändrat mångas arbetsvardag. Att jobba hemifrån har blivit en etablerad lösning för många yrkesgrupper. Men varför inte gå ett steg längre?

tidskriften@folkuniversitetet.se
Folkuniversitetets förbundskansli
Box 26152, 100 41 Stockholm

tidskriften@folkuniversitetet.se
Folkuniversitetets förbundskansli
Box 26152, 100 41 Stockholm

Tack!

Du är nu anmäld till Tidskriftens nyhetsbrev.