text  Klara Johansson

22 FEBRUARI 2021

Psykologiskolan guidar genom vardagen

Agnes Mellstrand är psykolog och leder Psykologiskolan. Där sprider hon vetenskapligt underbyggd kunskap om vardagslivets utmaningar och ger insikter i hur man kan minska rädsla och stärkas som människa.

Just nu skapar pandemin en utdragen ovisshet och kris för oss både som individer och samhälle.

– Det som är det mest utmanande är att vi inte får vara de flockdjur vi är, säger Agnes Mellstrand. Vi vill vara med varandra, i synnerhet när vi känner oss hotade.

Så vad kan man göra för att må bättre? Agnes Mellstrand är nästan lite trött på sina egna och andra experters tips vid det här laget, men en del tål att repeteras; de som handlar om att skapa positiva rutiner.

– Man ramar in sina dagar med trivsamma rutiner och ritualer. Denna princip grundar sig på beteendeaktivering som man använder sig av vid klassisk depressionsbehandling. Att höja statusen på rutinerna man kanske tar för givet, allt från att bada till att gå en promenad med en vän, är att göra något vardagligt till något speciellt.

– Ett annat viktigt råd är att faktiskt också tillåta sig själv att få känna en massa. Vi behöver inte alls vara positiva och glada jämt.

För även om vi pratar mer öppet om psykisk ohälsa idag, har samtidigt toleransen för motgångar och svåra känslor minskat.

– Som psykiatrikern och min förebild Johan Cullberg uttryckte det så bra; att ha ”rätten till att få tappa omdömet ibland”.

citat

Vi behöver inte alls vara positiva och glada jämt.

Agnes Mellstrand ser behov av att sprida kunskap just kring det där lite vardagliga. Och det är viktigt att det sker på ett icke stigmatiserande sätt och med grund i vetenskaplighet.

– Många människor som söker kunskap om psykologi kan ha svårt att veta vad som är vad i psykologidjungeln och inte sällan finns det risk för att mindre seriösa aktörer tar över den så kallade populära psykologin.

Deltagarna som kommer till hennes kurser befinner sig ofta i ett nyfiket och utforskande läge.

– Det blir alltid många intressanta reflektioner som deltagarna delar med sig av. Settingen möjliggör också möten och diskussioner med människor från olika branscher, åldrar och livssituationer.

Agnes Mellstrand

Många människor som söker kunskap om psykologi kan ha svårt att veta vad som är vad i psykologidjungeln, säger Agnes Mellstrand.

Ett återkommande tema handlar om att hantera jobbrelaterad stress. En viktig aspekt som Agnes Mellstrand lyfter fram är att vi i stressiga lägen ofta drar ned på just de saker som gör oss motståndskraftiga, nämligen natur- och kulturupplevelser, relationer och fysisk träning.

– Vi måste se till att få in återhämtning som en naturlig del av vårt vardagsliv för att hantera komplexiteten och en rimlig arbetsbelastning. För är arbetsbelastningen rimlig? Många gånger sitter jag med klienter som sitter i en obalans med 140 % arbetsbelastning som ska ner till en ”normal heltid”. 

Det är en svår norm att bryta och Agnes Mellstrand har ibland känt motståndet hos åhörarna när hon pläderar för återhämtning under arbetstid. 

– I vissa företagskulturer är det som att svära i kyrkan. Men med kunskap är jag övertygad om att vi kan förändra samhället och gå i en mer hållbar riktning.

Agnes Mellstrand arbetar för den förändringen både som föreläsare och som behandlande psykolog.

– Nu är jag mallig kanske, men jag tycker att jag har världens bästa yrke faktiskt. Det är något helt unikt att få vara medvandrare till alla möjliga människor och få ta del av deras inre liv och utmaningar. Jag ser det som en ära att få göra det.  

fakta

Psykologiskolan

I Psykologiskolan: Vad händer vid depression? får du lära dig mer om vad som händer inombords och i kroppen vid depression.

Liknande läsning

Spirande inspiration i cirkelform

Spirande inspiration i cirkelform

Konceptet Bruka Jorden bedrivs i studiecirkelform på flera håll i landet. I Falun träffas en grupp trädgårdsentusiaster regelbundet ända sedan i mars och lär av varandra. Och när de inte träffas fysiskt byter de råd och tips i en Facebookgrupp.

Måla grönt!

Måla grönt!

I skapandet av ett konstnärligt verk kan man ställas inför flera klimatutmaningar. Hur navigerar man bäst dessa och kan konsten bli hållbar?

Teatermetoder hjälper arbetssökande

Teatermetoder hjälper arbetssökande

Kan metoder från teatervärlden användas för att utveckla entreprenörskap hos arbetssökande? Under våren ska det bli verklighet genom ett internationellt projekt där Folkuniversitetet ingår tillsammans med deltagare från fem andra europeiska länder.

tidskriften@folkuniversitetet.se
Folkuniversitetets förbundskansli
Box 26152, 100 41 Stockholm

tidskriften@folkuniversitetet.se
Folkuniversitetets förbundskansli
Box 26152, 100 41 Stockholm

Tack!

Du är nu anmäld till Tidskriftens nyhetsbrev.