text  Lennart Frykskog
bild  Privat

05 MAJ 2020

”Satsa på validering av reell kompetens”

Låt individen stå i centrum. Ruud Duvekot, holländsk professor i livslångt lärande, har ett glasklart budskap när han talar om vuxenutbildning med beslutsfattare.

 

Ruud Duvekot har i ett par decennier verkat för livslångt lärande och validering i Europa, bland annat som programdirektör för European Centre for Valuation of prior learning (validering av reell kompetens). Till hans förebilder hör Edgar Faure, som i en Unesco-rapport 1972 fäste livslångt lärande på agendan, och den kritiske pedagogen Paolo Freire,

som betonade lärandet som en dialogisk process. I maj gör Ruud Duvekot den årliga Iwan Bolin-föreläsningen för Folkuniversitetets personal, denna gång virtuellt.

– För att aktivera det livslånga lärandet behöver individen själv vara delägare i processen. Det är inte systemet eller organisationen som ska stå i centrum utan den som lär sig, understryker han.

– Traditionella modeller må fungera bra i tidig ålder. Men en vuxen behöver stärkas på andra sätt, och då är det smart att ge individen delägarskap och låta dem dra fördel av (“capitalize”) tidigare lärerfarenhet och kompetens.

citat

För att aktivera det livslånga lärandet behöver individen själv vara delägare i processen.

En scoutledare har redan mycket ledarskap, en ingenjör som vill bli lärare behöver med sina ämneskunskaper inte fyra år på högskolan.

– Det här leder till snabbare utbildningsvägar och bättre matchningar. Både individ och samhälle vinner på det, säger Ruud Duvekot.

Han talar om validering av reell kompetens (inte bara formell) som nyckel till framtidens lärsamhälle.

Finns det goda exempel i Europa att inspireras av?

– Medvetenheten om att lärandet sker överallt har ökat, och de lärcentra som finns – i Norge, Sverige, Holland och Frankrike bland annat – är utmärkta, men som helhet är “good practices” för fragmenterat och lärandet som sätter individen i centrum är inte tillräckligt integrerat på systemnivå.

Just nu (den 2 april) befinner vi oss tidigt i coronaprocessen. Behoven av omställning och omskolning lär öka framöver.  Validering är en del av detta. Ruud Duvekot ser samtidigt positiva pedagogiska inslag. Den holländska nationella skolexamen är i år exempelvis avskaffad till förmån för lokala prov. Elever examineras i sin egen kontext. Från “control” till “trust” kallar Ruud den ändringen, som han tror blir bestående.

– Nu tvingas lärarna inkludera e-learningmetoder, vilket är bra, eftersom allt som har ett “e” framför sig är framtiden. Även de som utbildas måste lära sig de nya kommunikationsverktygen och ta greppet om sin egen lärprocess.  

fakta

Nordisk studieledarkonferens

I maj gör Ruud Duvekot den årliga Iwan Bolin-föreläsningen under Nordisk studieledarkonferens, anordnad av Folkuniversitetet och denna gång virtuellt.

Liknande läsning

tidskriften@folkuniversitetet.se
Folkuniversitetets förbundskansli
Box 26152, 100 41 Stockholm

tidskriften@folkuniversitetet.se
Folkuniversitetets förbundskansli
Box 26152, 100 41 Stockholm