Klara johansson
  Istock

 

10 SEPTEMBER 2020

Satsning på vård­utbildning

I augusti startade en ettårig folkhögskoleutbildning till vårdbiträde på Folkuniversitetet i Uppsala.

– Biskops Arnös Folkhögskola genomför utbildningen, men den bedrivs i våra lokaler och i samarbete med oss, berättar Josef Åhman, stiftelserektor för Folkuniversitetet region mitt.

Utbildningen kom till som svar på regeringens ändringsbudget som innebär att folkhögskolan byggs ut med 1 000 nya halvårsplatser nu i höst för att möta utmaningar inom äldreomsorgen.

Målgruppen är personer som har varit arbetslösa under en längre tid eller som relativt nyligen har anlänt till Sverige och behöver komma in på den svenska arbetsmarknaden. Det finns stora möjligheten att skapa relationer till arbetsgivare under praktikperioden.

– Genom hela utbildningen sker ett nära samarbete mellan vård­lärare, lärare i allmänna ämnen och sfi-lärare, för att skapa de bästa förutsättningarna för lärande, säger Josef Åhman.   

Liknande läsning

Praktik ger rätta kunskaperna

Utbildningen till läke- och livsmedelstekniker ska möta behoven på arbetsmarknaden. Lisa Miltorp och Safa Dhaouadi gör just nu praktik på två företag i Malmö – och de stortrivs.

tidskriften@folkuniversitetet.se
Folkuniversitetets förbundskansli
Box 26152, 100 41 Stockholm

tidskriften@folkuniversitetet.se
Folkuniversitetets förbundskansli
Box 26152, 100 41 Stockholm

Tack!

Du är nu anmäld till Tidskriftens nyhetsbrev.