läs också:

Se världen med nya ögon

Bild: Vislab/Anna Hult
23 maj, 2022
Med visualisering av data kan vi se fakta på nya sätt vilket kan leda till andra insikter och beslut. Data har vi mer av idag än någonsin tidigare i mänsklighetens historia. Vi behöver bara visa upp den.
Bild: Vislab/Anna Hult
23 maj, 2022

1854 ritade läkaren John Snow en karta över London där han markerade alla dödsfall i kolera. Vid den här tidpunkten trodde man att smittan var luftburen och det verkade omöjligt att få bukt med det stora utbrottet i Soho. Men med Snows karta blev det plötsligt uppenbart att alla fall kunde härröras till vattenpumpen på Broad Street. Brunnen där var kontaminerad med kolerabakterier via en avskrädesgrop intill.

Visualisering kan hjälpa oss att förstå det abstrakta och komplexa. Koleran var Snows stora utmaning. Idag står vi inför ett globalt klimathot. På det nya visualiseringslabbet Vislab på Universeum i Göteborg kan allmänheten med hjälp av skärmar, modeller och en interaktiv jordglob söka svar på sina frågor.

— Vi vill öka ungas och vuxnas kunskap om och förståelse för vår värld, så att fler kan bidra till en hållbar framtid, säger utvecklingschef Björn Edlund.

Visuella representationer liksom kortsluter avståndet mellan data och människa

Vislab är skapat av Universeum och Visualiseringscenter C i Norrköping. Datan kommer från flera olika forskningsprojekt och organisationer. Labbet är byggt kring fem teman: hav och vatten, skog och land, samhället, människan samt rymden. Björn Edlund berättar att man bland annat har data från Kosterhavets nationalpark, Göteborgs Stad och forskningsprogrammet Mistra Sustainable Consumption som arbetar med matens påverkan på klimatet. Här finns också en station med Open Space, som låter en göra egna resor ut i rymden med hjälp av en öppen och icke-kommersiell mjukvara för interaktiv datavisualisering av hela det kända och vetenskapligt uppmätta universum. 

Visualiseringar är viktiga redan idag och kommer bli allt mer viktiga ju mer komplex världen blir, säger Björn Edlund. Visuella representationer liksom kortsluter avståndet mellan data och människa. Man kan förstå saker med hjälp av bilder, som annars kan vara ganska krångliga. Denna konvergens av utforskande och förklarande visualiseringar innebär stora möjligheter att kommunicera vetenskap och fakta. 

I labbet omvandlas stora datamängder till bilder, som i sin tur kan förmedla kunskap på ett direkt och ofta intuitivt sätt. Björn Edlund ser hur satsningen kan stärka demokratin genom att tillgängliggöra kunskap. 

För att kunna bidra till en hållbar utveckling, som individ och som samhälle, behövs kunskap och handlingskraft. Att förstå hur världen hänger ihop och fungerar blir enklare när enskilda frågor eller fenomen sätts i en större och tvärvetenskaplig kontext. I Vislab tillgängliggör vi vetenskap, forskning och fakta för alla. Det är ett sätt att demokratisera kunskap och rusta medborgare att kunna delta i samhällsdebatten och utvecklingen.    

Nyfiken på mer visualisering?

• Besök Vislab på Universeum i Göteborg. • Besök Andy Cotgreaves youtube-kanal där han publicerar videor på temat ”If Data Could Talk”. • Läs någon av Edward Tuftes böcker, till exempel The Visual Display of Quantitative Information med några exempel på bra (och mycket dålig) statistisk grafik.
liknande läsning:

Tack!

Du är nu anmäld till Tidskriftens nyhetsbrev.