text Lennart Frykskog
bild  Christian Andersson

10 November 2018

Shared Reading skapar gemenskap och mening

Nio kvinnor på ett kafé strax utanför Bjärred deltar i en läsecirkel. Samtalen blir efter högläsning djupt personliga och textnära. Sammankomsten bygger på den engelska metoden Shared Reading, som är på snabb frammarsch i Sverige.

Mötet börjar med att bibliotekarien Annika Christerson läser en dikt, en gång, två gånger, så att orden hinner sjunka in, innan samtalet börjar. När så mycket outtalat finns mellan raderna finns reflektioner och frågor att dryfta i gruppen.

– En märklig titel, ”Sång”, varför heter den så? undrar Annika, och de övriga åtta kvinnorna runt bordet tänker både högt och tyst.

– Kanske för att det finns ett omkväde i dikten, säger någon. Det finns varken rätt eller fel. Tankar och funderingar tillåts löpa fritt i rummet,
även vara personliga, men Annika ser med fast och varsam hand till att samtalet håller sig nära texten.

Nästa läsning blir en novell av John Steinbeck, som även den fascinerar med briljanta språkliga vändningar och att en del av
handlingen, ett relationsdrama mellan man och kvinna, blir öppet för tolkning.

– En sån mes! säger en av deltagarna om mannen i novellen.
– Hon verkar ju störd! lyder omdömet om kvinnan.

Någon fascineras av trädgården och detaljrikt beskrivna växter. En tredje funderar kring djupet av en kränkning, en fjärde om ett förhållande verkliga livet där rollerna i relationen var de omvända.

Den spända uppmärksamheten hålls vid liv genom att Annika läser två–tre sidor i taget i novellen innan en ny samtalsrunda om det lästa tar vid. Det hör till metoden att ingen ska ha läst texten i förväg, även författarens namn är en hemlighet. Följaktligen läser man noveller och dikter, inga tjocka romaner. Författarens namn och kön förblir okända till samtalen är över. Detta för att avkoda alla fördomar och förutfattade meningar om den som skrivit texten.

– Det är jätteroligt att se hur folk, som inte kände varandra tidigare, möts. Här blir man ganska personlig, man kommer in på de stora frågorna om att vara förälder, barn eller syskon. Vi kan ha djupa samtal samtidigt som det är ett mycket mer textnära sätt att prata om litteratur än i andra cirklar. 

Annika Christerson

Ledarens roll är att stötta samtalet utan att dominera. – Jag försöker att fånga upp saker som deltagarna säger och bygga vidare på det. Samtidigt försöker jag också att göra texterna rättvisa.

Annika Christerson är en av åtta ledare i Skåne, som certifierats genom en tre dagar lång intensivkurs i regi av litteraturvetare från den engelska organisationen The Reader, som äger rätten till metoden och namnet Shared Reading, delad läsning.

Metoden är ny i Sverige, introducerades i fjol, och sprids nu som ringar på vattnet, med nya ledare som utbildar nya ledare … Så sker även i Norge och Danmark. Annika Christerson kände när regionbiblioteket erbjöd två platser på ledarkursen att det här var något för henne. Hon ville utveckla sig själv och sina läsecirklar i Bjärred, och hon tilltalades av kopplingen till vetenskapen.

Intresset var ljumt när hon började med Shared Reading på biblioteket i Bjärred. Men i den andra omgången var gensvaret från läsarna desto starkare, nu har det varit kö till att vara med på någon av de sex träffarna som hålls under hösten, under varannan vecka. Ungfär hälften av deltagarna återkommer stadigt medan de övriga växlar.

– Vi har samma mötestider som förut, men vi har flyttat cirklarna till en annan miljö, ett kafé. Kanske
är det därför intresset ökat, eller också beror det på att ryktet har spridit sig. Det är således både omsättning och kontinuitet bland deltagarna. Några är mycket verbala och läsvana, några har kommit för att få kontakt med litteraturen och komma igång med
sitt läsande. Alla är välkomna, betonar Annika Christerson.

– Du behöver inte ha läst en tjock bok innan till våra träffar. Det gör att människor som känner sig splittrade, okoncentrerade, stressade har mycket lättare att vara med. Du behöver inte säga något alls om du inte vill. Just nu funderar hon bland annat på om en nedkortad variant av Shared Reading skulle kunna rikta sig till småbarnsföräldrarna, den kanske mest tidspressade gruppen av alla i samhället.

En utbildad ledare läser högt och leder samtalet om de intryck och känslor som deltagarna får.

citat

Det här är en bra läsfrämjande metod för att nå människor som inte läser.

Det finns en starkt social dimension i Shared Reading. Metoden används i England inom sjukvården, inom äldreomsorgen, bland dementa, i fängelser och bland dem med en lindrig depression, svårt sjuka och ensamhet. Även uteliggare och arbetslösa på särskilda härbärgen har deltagit i cirklar. Fokus ligger ofta på grupper som lider av socialt utanförskap.

Kerstin Rydbeck, professor i biblioteks- och informationsvetenskap vid institutionen för ABM vid Uppsala universitet, har nyligen fått 50 000
kronor för att planera ett samnordiskt forskningsprojekt om Shared Reading. Projektet, som efter förberedelser kan vara igång 2020, ska läggas upp som ett slags aktionsforskning där flera metoder används. Förhoppningen är att resultaten ska kunna bidra till att anpassa och utveckla verksamheten till svenska och nordiska förutsättningar. – Jag vet ju en del om diskussionerna i folkbibliotek och studieförbund. De vill bland annat nå fler lågutbildade deltagare och man har behov av att hitta nya verksamheter för att nå den gruppen. Folkbiblioteken vill pröva nya metoder i det läsfrämjande arbetet.

– Det här är en bra läsfrämjande metod för att nå människor som inte läser att komma igång med läsning. Dessutom bidrar det till att stärka de sociala nätverken. Kerstin Rydbeck betonar att Shared Reading kan vidgas till flera målgrupper. Två grupper som kan vara särskilt intressanta är nyanlända samt barn och ungdomar.

– Hittills ganska oprövat bland nyanlända, men med tanke på att många är isolerade och har med sig mycket i bagaget vore det intressant att se hur Shared Reading kan användas för dem.

fakta

Detta är Shared Reading

Metod för högläsning med litteraturdiskussion i grupp, utvecklad av den brittiska litteraturvetaren Jane Davis. All läsning sker under mötena. En utbildad ledare läser högt och leder samtalet om de intryck och känslor som kommer upp hos deltagarna under läsningen.
I allmänhet nya texter varje gång, oftast korta noveller och lyrik. Shared Reading är varken en vanlig läsecirkel eller biblioterapi.

Liknande läsning

tidskriften@folkuniversitetet.se
Folkuniversitetets förbundskansli
Box 26152, 100 41 Stockholm

tidskriften@folkuniversitetet.se
Folkuniversitetets förbundskansli
Box 26152, 100 41 Stockholm

Tack!

Du är nu anmäld till Tidskriftens nyhetsbrev.